30 Zář

Metodiky speciální k zadávacím řízením

Aktuální metodiky speciální k zadávacím řízením k 16.7.2023

Zjišťování údajů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2018
Zjišťování údajů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2018

Prokazování složení jistoty formou bankovní záruky v nabídce v elektronické podobě
Prokazování složení jistoty formou bankovní záruky v nabídce v elektronické podobě

Stanovisko MMR k některým ustanovením vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Stanovisko MMR k některým ustanovením vyhlášky č. 1692016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
Klasifikace stavebních a inženýrských objektů (2017)
Klasifikace stavebních a inženýrských objektů (2017)

Příprava a zpracovaní zadávací dokumentace
Příprava a zpracovaní zadávací dokumentace

Podmínky účasti a posouzeni účasti v zadávacím řízení
Podmínky účasti a posouzeni účasti v zadávacím řízení

Předběžné tržní konzultace
Předběžné tržní konzultace

Dvoufázové otevírání obálek s nabídkami
Dvoufázové otevírání obálek s nabídkami

Metodika – výběr dodavatele
Metodika – výběr dodavatele

Metodika hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti
Metodika hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti

Snížení předběžných nabídek nebo řešení
Snížení předběžných nabídek nebo řešení

Snížení počtu účastníků
Snížení počtu účastníků

Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222
Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222

 

 

 

Zákon č. 134/2016 Sb. – novelizovaný k 16. 7. 2023 
Zákon č. 134/2016 Sb.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
erectile dysfunction centers near me what to do when you have premature ejaculation steel cut male enhancement testosterone deficiency premature ejaculation overcome premature ejaculation in 7 days vigrx plus in peshawar how do penis enlargement work half a viagra foods to help increase male libido premature ejaculation sexual health penis enlargement bible workouts does kegel exercise help in premature ejaculation real remy how to enlarge your penis exercises for male enhancement penis enlargment stretches does penetrex male enhancement eliquis and erectile dysfunction where can i buy zylophin male enhancement prednisone viagra interaction hatian male enhancer tree bark thyroid diet pills does work phd diet pills review how to lose weight fast on phentermine how to lose weight when you love sweets how to lose weight with anemia green tea fat burner pills ingredients gaining weight while taking diet pills bangkok diet pills for sale how long does cbd gummies start to work cbd gummies 30 mg each cbn cbd for sleep quit smoking shark tank cbd gummies cbd gummies for joint relief viralix cbd gummies male enhancement cbd gummies with melatonin what kind of cbd oil for pain cbd gummies what they do is cbd oil good for neck and shoulder pain cbd gummies cleveland tn cbd for sleeping aid