30 Zář

Metodiky speciální k zadávacím řízením

Aktuální metodiky speciální k zadávacím řízením k 16.7.2023

Zjišťování údajů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2018
Zjišťování údajů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2018

Prokazování složení jistoty formou bankovní záruky v nabídce v elektronické podobě
Prokazování složení jistoty formou bankovní záruky v nabídce v elektronické podobě

Stanovisko MMR k některým ustanovením vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Stanovisko MMR k některým ustanovením vyhlášky č. 1692016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
Klasifikace stavebních a inženýrských objektů (2017)
Klasifikace stavebních a inženýrských objektů (2017)

Příprava a zpracovaní zadávací dokumentace
Příprava a zpracovaní zadávací dokumentace

Podmínky účasti a posouzeni účasti v zadávacím řízení
Podmínky účasti a posouzeni účasti v zadávacím řízení

Předběžné tržní konzultace
Předběžné tržní konzultace

Dvoufázové otevírání obálek s nabídkami
Dvoufázové otevírání obálek s nabídkami

Metodika – výběr dodavatele
Metodika – výběr dodavatele

Metodika hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti
Metodika hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti

Snížení předběžných nabídek nebo řešení
Snížení předběžných nabídek nebo řešení

Snížení počtu účastníků
Snížení počtu účastníků

Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222
Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222

 

 

 

Zákon č. 134/2016 Sb. – novelizovaný k 16. 7. 2023 
Zákon č. 134/2016 Sb.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
selling erectile dysfunction drop shipping products ciatra male enhancement reviews male enhancement pills for 70 year old man viagra pills for men usa purchase penis enlargment pills penis enlarger herbal viagra best premature ejaculation pills reviews keto life plus gummies review low gi diet 12 week weight loss plan trimlab keto gummies reviews kpop idols diet pills healthy meals to make to lose weight if you don t eat will you lose weight alli diet pills shoppers drug mart how to order diet pills online keto fast pills results diet pills blue bottle best gnc diet pills does hydroxycut gummies work for weight loss diet pills that melt belly fat pink fire diet pill best diet pills in uk does fat loss pills work cbn vs CBD for pain 50 1 CBD gummies hemp bombs CBD cold therapy pain freeze vibez CBD gummies does the vitamin shoppe sell CBD gummies charlottes web CBD products CBD vape kit for pain relief CBD for osteoarthritis pain CBD sleep support capsules best CBD for anxiety depression CBD stregnth for pain keoni full spectrum hemp gummies 500mg prime CBD gummies 300mg hemp extract CBD gummies and depression vitality CBD sleep support premier hemp sugar free gummy bears CBD gummies for lowering blood pressure select CBD md herbal gummies