24 Říj

Věstník veřejných zakázek

Věstník veřejných zakázek zajišťuje uveřejňování těch informací povinně uveřejňovaných zadavatelem, které jsou uvedeny v zákoně o zadávání veřejných zakázek a jejichž realizace je upravena v Prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 842/2011.

Provozovatel Věstníku veřejných zakázek:
NESS Czech s. r. o.
V Parku 2335/20
148 00 Praha 4
IČO: 45786259

Metodická podpora:

V pracovních dnech 8:00 – 17:00

Tel.: +420 267 900 950
Fax: +420 244 026 200

E-mail: Uzivatel@VestnikVerejnychZakazek.cz
ISDS: 3rdzwpj

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.