31 Čvc

Doporučení k zadávání zakázek v době koronavirové nákazy

Zkrácení zadávacího řízení
Zkrácení zadávacího řízení

Podmínky pro uzavření smlouvy
Podmínky pro uzavření smlouvy

Využívání ústní online  elektronické komunikace v zadávacím řízení
Využívání ústní online elektronické komunikace v zadávacím řízení​

Možnosti zadavatelů při zadávání veřejných zakázek ve stavu nouze
Možnosti zadavatelů při zadávání veřejných zakázek ve stavu nouze

Doporučení ke změnám v nouzovém stavu
Doporučení ke změnám v nouzovém stavu

Stanovisko ÚOHS k možným změnám závazků smluv v době koronavirové nákazy
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/aktuality-z-verejnych-zakazek/2762-stanovisko-uohs-k-moznym-zmenam-zavazku-smluv-v-dobe-koronavirove-nakazy.html

Informace ÚOHS k možnosti nákupu i bez zadávacího řízení
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/aktuality-z-verejnych-zakazek/2749-za-nouzoveho-stavu-lze-nakupovat-rousky-respiratory-a-dezinfekci-i-bez-zadavaciho-rizeni.html

SDĚLENÍ KOMISE Pokyny Evropské komise k používání rámce pro zadávání veřejných zakázek v mimořádné situaci související s krizí COVID-19 (2020/C 108 I/01)
SDĚLENÍ KOMISE Pokyny Evropské komise k používání rámce pro zadávání veřejných zakázek v mimořádné situaci související s krizí COVID-19 (2020/C 108 I/01)

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.