31 Čvc

Doporučení k zadávání zakázek v době koronavirové nákazy

Zkrácení zadávacího řízení
Zkrácení zadávacího řízení

Podmínky pro uzavření smlouvy
Podmínky pro uzavření smlouvy

Využívání ústní online  elektronické komunikace v zadávacím řízení
Využívání ústní online elektronické komunikace v zadávacím řízení​

Možnosti zadavatelů při zadávání veřejných zakázek ve stavu nouze
Možnosti zadavatelů při zadávání veřejných zakázek ve stavu nouze

Doporučení ke změnám v nouzovém stavu
Doporučení ke změnám v nouzovém stavu

Stanovisko ÚOHS k možným změnám závazků smluv v době koronavirové nákazy
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/aktuality-z-verejnych-zakazek/2762-stanovisko-uohs-k-moznym-zmenam-zavazku-smluv-v-dobe-koronavirove-nakazy.html

Informace ÚOHS k možnosti nákupu i bez zadávacího řízení
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/aktuality-z-verejnych-zakazek/2749-za-nouzoveho-stavu-lze-nakupovat-rousky-respiratory-a-dezinfekci-i-bez-zadavaciho-rizeni.html

SDĚLENÍ KOMISE Pokyny Evropské komise k používání rámce pro zadávání veřejných zakázek v mimořádné situaci související s krizí COVID-19 (2020/C 108 I/01)
SDĚLENÍ KOMISE Pokyny Evropské komise k používání rámce pro zadávání veřejných zakázek v mimořádné situaci související s krizí COVID-19 (2020/C 108 I/01)

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
can honey treat erectile dysfunction us erectile dysfunction pills made in usa male enhancement surgery in tx legal lean male enhancement reviews does viagra help after prostate removal how long can viagra pills be stored top chinese male sex pills is there any viagra pills sold over the counter noxitril male enhancement formula how does eating garlic help erectile dysfunction best natural ed pills review dies stop and start really help premature ejaculation buttocks enhancing underwear male discreet medication for erectile dysfunction super panther male enhancement stretching to cure premature ejaculation imperial male enhancement reviews herbs from sudan male enhancement reviews of cbd gummies for ed martha stewart cbd products cbd oil for pain for neuropathy cbd for back and leg pain cbd gummies science for sex earth kratom cbd gummy cbd hemp oil products blog post what is the best cbd oil for anxiety uk does cbd help shingles pain boost cbd gummies for ed cbd oil for anxiety uk what is keoni cbd gummies good for cbd oil for pain dosing paradise island cbd gummies review cbd for pain anxiety and depression does cbd gummies make you fail a drug test scientific benefits of cbd will cbd gummies hurt your kidneys cbd oil holland and barrett anxiety cbd gummies quit smoking shark tank reviews grownmd cbd gummies website do cbd products do anything