Info-forum

V rámci info-fora je možno klást otázky k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odpovědi budou poskytovány Odborem práva veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj jako součást metodické pomoci, a to na základě následujících pravidel:

  1. Poskytován bude pouze obecný výklad jednotlivých ustanovení, institutů nebo problémů zákona o zadávání veřejných zakázek.
  2. Odbor práva veřejných zakázek si vyhrazuje právo rozhodnout o tom, zda otázka včetně odpovědi bude uveřejněna v rámci info-fora, zda bude odpovězeno pouze tazateli e-mailem nebo zda otázka nebude zodpovězena.
  3. Uveřejněny budou dotazy, které by mohly zajímat širší okruh uživatelů, a dotazy k problematice, která nebyla v rámci info-fora dosud řešena; Obsah starších příspěvků již nemusí být aktuální v důsledku změn právní úpravy, popř. rozhodovací praxe Úřadu. V rámci info-fora jsou příspěvky ponechány pouze ke studijním účelům.
  4. Dotazy, které se týkají postupu podle zákona o zadávání veřejných zakázek v konkrétních případech, a dotazy, které se netýkají problematiky veřejných zakázek, nebudou zodpovídány.
Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.