18 Čvc

Profil zadavatele

V § 28 odst. 1 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je profil zadavatele vymezen jako elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám. Podrobnější požadavky na profil zadavatele jsou stanoveny v § 214 zákona a v prováděcích předpisech.

Dne 31. 5. 2016 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, která vstoupila v účinnost dne 1. 10. 2016 společně s novým zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatelé jsou v souladu s § 18 odst. 5 této vyhlášky povinni zajistit, aby základní vybrané informace o veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele měly podobu strukturovaných dat, jejichž popis je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

V Informačním systému o veřejných zakázkách v sekci „Profily zadavatelů“  je k dispozici podrobný popis XML a XSD schémat podle nové právní úpravy.

V případě dotazů a připomínek k XSD schématům a nové vyhlášce jsou k dispozici následující kontaktní maily:

Pro dotazy technického charakteru: hot-line_isvz@asd-software.cz

Pro metodické dotazy týkající se nové vyhlášky: oneuis@mmr.cz

Přehled certifikovaných profilů zadavatele – podrobný přehled certifikovaných elektronických nástrojů je k dispozici zde

Adresa Funkčnost Prostředí
Národní elektronický nástroj https://nen.nipez.cz/ Ano Ano
E-ZAK https://www.ezak.cz/ Ano Ano
X-EN https://www.vhodne-uverejneni.cz/x-en-certifikovany-elektronicky-nastroj Ano Ano
Tender arena https://www.tendersystems.cz/tenderarena.html Ano Ano
Profily zadavatelů https://profily.proebiz.com/ Ano Ano
zadavatel.cz https://www.zadavatel.eu/, https://www.e-zakazky.cz/ Ano Ano
CENT https://www.profilzadavatele-vz.cz/ Ano Ano
KDV https://www.kdv.cz/ Ano Ano
FirstBuySale http://www.firstbuysale.info/ Ano Ano
x:tendr-profil zadavatele https://www.rts.cz/profil-zadavatele.aspx Ano Ano
Eveza https://www.eveza.cz/ Ano Ano
EZVR https://vz.svs.cz/index.php?page=vz&flt=0 Ano Ne
Athena https://www.nasprofil.cz/ Ano Ne
eZakazky Ano Ne
Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
penis enlargement pills that really work male enhancement does it work erectile dysfunction heart failure medication best chinese sex enhancement pills foods to help male erectile dysfunction you waqnt penis enlargement pills how to heal sexual performance anxiety boost your man sex drive supplements supplements for sex drive wokmen will arimidex help erectile dysfunction sex enhancement pills for males without prescription jack rabbit male enhance medication for penis enlargement sildenafil citrate treat premature ejaculation penis enlargement cream in rite aid when csn help with erectile dysfunction zeus male enhancement pills reviews z vital male enhancement reviews how to use aloe vera for male enhancement whats the two biggest erectile dysfunction pills how do you treat premature ejaculation vitamins that help your sex drive male enhancement formula reviews the best supplement for erectile dysfunction beet supplements and erectile dysfunction do ginseng help erectile dysfunction all natural hemp extract cbd gummies buy 25mg cbd fruit gummies online diabetic cbd gummies non thc cbd gummies cbd gummies for your dick does cbd oil treat anxiety cbd oil dosage for depression and anxiety mg anxiety coaches podcast cbd topical cbd neck pain 300mg cbd oil for arthritis pain how many dropss cbd oil to take for sleep stimuli rx hemp gummies erectile dysfunction which cbd is best for anxiety and sleep cbd products washington state