14 Dub

Nařízení k sankcím proti Rusku, nástroji pro mezinárodní zadávání VZ a zahraničním subvencím narušujícím vnitřní trh

Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/1031 ze dne 23. června 2022 o přístupu hospodářských subjektů, zboží a služeb třetích zemí na trhy Unie s veřejnými zakázkami a koncesemi a o postupech na podporu jednání o přístupu hospodářských subjektů, zboží a služeb Unie na trhy třetích zemí s veřejnými zakázkami a koncesemi (nástroj pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek)

L_2022173CS.01000101.xml (europa.eu)

SDĚLENÍ KOMISE – Pokyny pro usnadnění uplatňování nařízení IPI veřejnými zadavateli, zadavateli a hospodářskými subjekty (2023/C 64/04)

C_2023064CS.01000701.xml (europa.eu)

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
do any penis enlargment pills work maxx xxl male enhancement is there a generic erectile dysfunction medication generic drugs to treat erectile dysfunction prayer to heal erectile dysfunction zinc for male enhancement male enhancement duane reade one boost male enhancement pills reviews tampon vs male enhancement how reliable is the roman site for ed pills how to lose belly fat with pills good appetizer or fat gaining pills keto plus diet pills nz d master diet pills mexico what is the advantage of keto diet pills how to lose weight with my body type meltdown diet pills review phentermine diet pills long term side effects ranitidine found in blood pressure medications what if i accidentally take 2 blood pressure pills best blood pressure medication uk what medication can lower blood pressure immediately blood pressure pills and mucinex high blood pressure medication matroset a new drug to lower blood pressure blood pressure pills empty stomach how many drops of cbd for anxiety how to apply cbd oil for pain cannavibe hemp gummies review how much cbd oil should i take for back pain spectrum cbd gummies for ed reviews is best bio health cbd gummies legit cbd gummies las cruces boulder highlands cbd gummies ceo best cbd for cronic pain eagle hemp cbd gummies quit smoking topical cbd for back pain cbd and thc gummies effect is cbd miracle pain patches thc free does cbd oil relieve anxiety