30 Čvc

Novely koncesního zákona

Pozn. dočasně ponecháno. Od 1. 10. 2016 vstoupil v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
Zákon č. 303/2013 Sb.

Zákon č. 179/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon č. 179/2010 Sb.

Zákon č. 110/2009 Sb. , kterým  se  mění  zákon  č.  130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných  prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o  podpoře  výzkumu  a  vývoje),  ve  znění  pozdějších  předpisů, a další související zákony
Zákon č. 110/2009 Sb.

Zákon č. 417/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon č. 417/2009 Sb.

Zákon č. 227/ 2009 Sb., kterým  se  mění  některé  zákony  v  souvislosti  s  přijetím zákona o základních registrech
Zákon č. 227/ 2009 Sb.

Zákon č. 30/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)
Zákon č. 30/2008 Sb.kterým se mění zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
enhancer male pills enhance male testosterone naturally medical term for erectile dysfunction medication monster x male enhancement pills insanity male enhancement pills foods to help sexual performance supplements for male sex drive epic male enhancement trial male enhancement cbd oil can viagra help your workouts asian barbie male enhancement treating male sexual performance anxiety diet with fat burning pills diet pill yacum mexico cutting intestine to lose weight alli diet pill available australia can you lose weight eating zero point foods does slim fast suppress appetite dragons den weight loss pill keto best diet pills in the philippines keto extreme diet pills crash diet pills that work magic slim diet pills for sale wegovy weight loss speed how to help shih tzu lose weight tru bio keto gummies review cbd flower for pain for sale el toro cbd gummies reviews how to make gummy bears with cannabis cbd gummies for pain online cbd credit card benefits comparing cbd gummies reviews cbd gummies dr rivera keoni cbd gummie does dr oz endorse cbd gummies cbd nordic gummies chemist warehouse gummies with thc in ga wallmart hemp gummies smilz cbd gummies for arthritis benefits of cbd lubricant