30 Čvc

Novely koncesního zákona

Pozn. dočasně ponecháno. Od 1. 10. 2016 vstoupil v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
Zákon č. 303/2013 Sb.

Zákon č. 179/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon č. 179/2010 Sb.

Zákon č. 110/2009 Sb. , kterým  se  mění  zákon  č.  130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných  prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o  podpoře  výzkumu  a  vývoje),  ve  znění  pozdějších  předpisů, a další související zákony
Zákon č. 110/2009 Sb.

Zákon č. 417/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon č. 417/2009 Sb.

Zákon č. 227/ 2009 Sb., kterým  se  mění  některé  zákony  v  souvislosti  s  přijetím zákona o základních registrech
Zákon č. 227/ 2009 Sb.

Zákon č. 30/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)
Zákon č. 30/2008 Sb.kterým se mění zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.