03 Říj

Metodiky ekologické

Metodiky ekologické

Příručka EU o zadávání zelených veřejných zakázek

Šetrné projektování

Guidance buildings
Guidance buildings

EU GPP Criteria for Office Building Design, Construction and Managment
EU GPP Criteria for Office Building Design, Construction and Managment

Šetrné projektování, vystavba a údržba komunikací

Revision of Green Public Procurement Criteria for Road Design, Construction and Maintenance
Revision of Green Public Procurement Criteria for Road Design, Construction and Maintenance

Projektování, výstavba a údržba komunikací
Projektování, výstavba a údržba komunikací

Čistící prostředky a úklidové služby
Čistící prostředky a úklidové služby

Čističky vod
Čističky vod

Doprava
Doprava

Ekoznačka EU – uživatelská příručka
Ekoznačka EU – uživatelská příručka

Elektrická a elektronická zařízení ve zdravotní péči
Elektrická a elektronická zařízení ve zdravotní péči

Kancelářská výpočetní technika
Kancelářská výpočetní technika

Nábytek
Nábytek

Obkladové desky
Obkladové desky

Potraviny a stravovací služby
Potraviny a stravovací služby

Splachovací záchody a pisoáry
Splachovací záchody a pisoáry

Šetrné zadávání IT
Šetrné zadávání IT

Šetrné zadávání – úklid
Šetrné zadávání – úklid

Teplovodní ohřívače
Teplovodní ohřívače

Textilní výrobky
Textilní výrobky

Uživatelská příručka pro držitele licence
Uživatelská příručka pro držitele licence

Veřejné osvětlení a dopravní signalizace
Veřejné osvětlení a dopravní signalizace

Vnitřní osvětlení
Vnitřní osvětlení

Výroba tepla a elektřiny
Výroba tepla a elektřiny

Zahradnické výrobky a služby
Zahradnické výrobky a služby

Zařízení k tisku a kopírování
Zařízení k tisku a kopírování

Zdravotně technické armatury
Zdravotně technické armatury

Logo MMR
© 2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.