24 Říj

Seznam certifikovaných nástrojů dle zákona č. 137/2006 Sb.

Při elektronickém zadávání veřejných zakázek musí být použity elektronické nástroje, které odpovídají požadavkům zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách a prováděcích předpisů – především vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Splnění požadavků na elektronický nástroj lze vždy prokázat certifikátem shody, který vydal subjekt posuzování shody akreditovaný Českým institutem pro akreditaci o.p.s.

Žádost o vydání certifikátu shody podává žadatel certifikačnímu orgánu. Žadatel prokazuje v žádosti a následném certifikačním auditu shodu elektronického nástroje s požadavky stanovenými právními předpisy ve vztahu k funkcionalitě elektronického nástroje a ve vztahu k prostředí, v němž je elektronický nástroj provozován. Nedílnou součástí vydaného certifikátu je příloha, ve které je uveden rozsah certifikace shody.

V případě, že zadavatel má za to, že  shodu elektronického nástroje dostatečně prokazuje jiným dokumentem či „certifikátem“ vydaným jiným subjektem než shora uvedeným certifikačním orgánem, hrozí  riziko potenciálních problémů v případě nutnosti prokázání shody.

Pro potřeby daného zadávacího řízení lze splnění požadavků stanovených zákonem o veřejných zakázkách prokázat i jiným způsobem ( např. znaleckým posudkem);  skutečnosti jsou však prokazovány pouze k datu zpracování dokumentu a pro dané zadávací řízení.

Udělené certifikáty:

Rok 2011

Objednatel Datum vydání certifikátu Certifikační orgán Certifikát / druh certifikátu
QCM, s.r.o.
Bellova 370/40
623 00 BrnoNázev elektronického nástroje
EZAK, verze 2
13. 6. 2011 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20110601
Certifikát č ATS-20110601
/ certifikát funkčnosti
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
13. 6. 2011 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20110602
Certifikát č ATS-20110602
/ certifikát prostředí
QCM, s.r.o.
Bellova 370/40
623 00 Brno
.
30. 6. 2011 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20110604
Certifikát č. ATS – 200110604
/ certifikát prostředí
GORDION, s.r.o.
Kolmá 6/682
190 00 Praha 9 – Vysočany
Název elektronického nástroje
eGORDION, verze 3
14. 7. 2011 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20110701
Certifikát č. ATS-20110701
/ certifikát funkčnosti
GORDION, s.r.o.
Kolmá 6/682
190 00 Praha 9 – Vysočany
14. 7. 2011 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20110702
Certifikát č. ATS-20110702
/ certifikát prostředí
B2B Centrum a.s.
Starochodovská 1359/76
149 00 Praha 4
– Chodov
Název elektronického nástroje
Softender, verze 1
28. 7. 2011 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20110703
Certifikát č. ATS-20110703
/ certifikát funkčnosti
B2B Centrum a.s.
Starochodovská 1359/76
149 00 Praha 4 – Chodov
28. 7. 2011 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20110704
Certifikát č. ATS-20110704
/ certifikát prostředí
AGENTURA KDV CZECH v.o.s.
Slovenská 539/12
772 00 OlomoucNázev elektronického nástroje
KDV, verze 5
30. 8. 2011 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20110801
Certifikát č. ATS-20110801
/ certifikát funkčnosti
NAR marketing, s.r.o.
Masarykovo náměstí 33
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Název elektronického nástroje
PROe.biz, verze 3.g
23. 9. 2011 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20110901
Certifikát č. ATS-20110901
/ certifikát funkčnosti
OTIDEA a.s.
Na Příkopě 31
110 00 Praha 1E-ZAKAZKY, verze 2
11. 10. 2011 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20111001
Certifikát č. ATS-20111001
/ certifikát funkčnosti
OTIDEA a.s.
Na Příkopě 31
110 00 Praha 1
11. 10. 2011 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20111002
Certifikát č. ATS-20111002
/ certifikát prostředí
SEV Computing, s.r.o.
V Olšinách 16/82
100 00 Praha 10
Název elektronickéh
o nástroje
odesílání a uveřejňování, verze 1
13. 12. 2011 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20111201
Certifikát č.ATS-20111201
/ certifikát funkčnosti

 

Rok 2012

Objednatel Datum vydání certifikátu Certifikační
orgán
Certifikát
/ druh certifikátu
SEV Computing, s.r.o.
V Olšinách 16/82 100 00
Praha 10
13. 1. 2012 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20120101
Certifikát č.ATS-20120101
/ certifikát prostředí
NAR marketing, s.r.o.
Masarykovo náměstí 33
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
7. 6. 2012 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20120601

Certifikát ATS-20120601

/ certifikát prostředí

Sentinet, s.r.o.Masarykovo náměstí
33702 00 Ostrava – Moravská
Ostrava
7. 6. 2012 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20120602

Certifikát ATS-20120602

/ certifikát prostředí

Správa informačních technologií
města Plzně, p.o.
Dominikánská 4, 301 00 Plzeň
15. 6. 2012 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20120603

/ certifikát prostředí

RTS, a.s.,
Lazaretní 13, 615 00 Brno
Název elektronického nástroje
x:tendr – profil zadavatele, verze 1
21. 6. 2012 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20120604

/ certifikát funkčnosti

RTS, a.s.,
Lazaretní 13,
615 00 Brno
21. 6. 2012 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20120605

/ certifikát prostředí

AGENTURA KDV CZECH v.o.s.
Slovenská 539/12
772 00 Olomouc
Název elektronického nástroje
KDV, verze 5
11. 7. 2012 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20120701

Certifikát č. ATS-20120701

/ certifikát funkčnosti

AGENTURA KDV CZECH v.o.s.
Slovenská 539/12
772 00 Olomouc
11. 7. 2012 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20120702

Certifikát č. ATS-20120702

/ certifikát prostředí

VUSTE-APIS, s.r.o.
Velflikova 4
160 75 Praha 6
Název elektronického nástroje
Profil zadavatele vzpro.cz, verze vzpro02
20. 7. 2012 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20120703

Certifikát č. ATS-20120703

/ certifikát funkčnosti

VUSTE-APIS, s.r.o.
Velflikova 4
160 75 Praha 6
20. 7. 2012 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20120704

Certifikát č. ATS-20120704

/ certifikát prostředí

UNIVERZITA PARDUBICE

Studentská 95

532 10 Pardubice 2

27. 8. 2012 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20120801

Certifikát č.ATS-20120801
/ certifikát prostředí

Kraj Vysočina

Žižkova 57

Jihlava
Název elektronického nástroje

Profil zadavatele Kraje Vysočina, verze 2

24. 9. 2012 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20120901

Certifikát č. ATS 20120901
/ certifikát funkčnosti

Kraj Vysočina

Žižkova 57

Jihlava

24. 9. 2012 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20120902

Certifikát č. ATS 20120902
/ certifikát prostředí

Statutární město Hradec Králové

Československé armády 408

502 00 Hradec Králové

27. 9. 2012 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20120903

Certifikát č. ATS 20120903
/ certifikát prostředí

ANETE spol. s r. o.

Okružní 29a

638 00 Brno
Název elektronického nástroje

FirstBuySale, verze 1

12.10.2012 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20121001

Certifikát č. ATS 20121001

/ certifikát funkčnosti

ANETE spol. s r. o.

Okružní 29a

638 00 Brno

12.10.2012 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20121002

Certifikát č. ATS 20121002

/ certifikát prostředí

EEIP, a.s.

Thunovská 179/12

118 00 Praha 1
Název elektronického nástroje

zInfo, verze 1

19.11.2012 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20121101

Certifikát č. ATS-20121101

/ certifikát funkčnosti

EEIP, a.s.

Thunovská 179/12

118 00 Praha 1

19.11.2012 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20121102

Certifikát č. ATS-20121102

/ certifikát prostředí

NWT a.s.

nám. Míru 1217

768 24 Hulín
Název elektronického nástroje

Eveza, verze 1

27.11.2012 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20121103

Certifikát č. ATS-20121103

/ certifikát funkčnosti

NWT a.s.

nám. Míru 1217

768 24 Hulín

27.11. 2012 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20121104

Certifikát č. ATS-20121104

/ certifikát prostředí

České vysoké učení technické v Praze

Zikova 1903/4

166 36 Praha 6

20. 12. 2012 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20121205

Certifikát č. ATS-20121205

/ certifikát prostředí

 

Rok 2013

Objednatel Datum vydání
certifikátu
Certifikační
orgán
Certifikát
/ druh certifikátu
Smartware s.r.o.

Beethovenova 234/12 400 01

Ústí nad Labem

Název elektronického nástroje EZVR, verze 1

24. 1. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130103

Certifikát č. ATS-20130103

/ certifikát funkčnosti

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Přítkovská 1689/14

415 50 Teplice

24. 1. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130104

Certifikát č. ATS-20130104

/ certifikát prostředí

B2B Centrum a.s.

Starochodovská 1359/76149 00
Praha 4 – Chodov

Název elektronického nástroje
Softender, verze 1

18. 2. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130201

Certifikát č. ATS-20130201

/ certifikát funkčnosti

Tender systems s.r.o.

Náměstí Před bateriemi 692/18

162 00 Praha 6
Název elektronického nástroje

eGORDION, verze 3

25.2.2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130202

Certifikát č. ATS-20130202

/ certifikát funkčnosti

Tender systems s.r.o.

Náměstí Před bateriemi 692/18

162 00 Praha 6

25.2.2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130203

Certifikát č. ATS-20130203

/ certifikát prostředí

VARS BRNO  a.s.

Kroftova 3167/80c

616 00 Brno – Žabovřesky
Název elektronického nástroje

ELZA, verze 1

28. 2. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130206

Certifikát č. ATS-20130206

/ certifikát funkčnosti

ELZA soft s.r.o.

V přístavu 1585/14

170 00 Praha – Holešovice

28. 2. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130207

Certifikát č. ATS-20130207

/ certifikát prostředí

e-Profil, s.r.o.

Nad Nuslemi 661/4

140 00 Praha 4
Název elektronického nástroje

e-Profil, verze 1

5. 3. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130301

Certifikát č. ATS-20130301

/ certifikát funkčnosti

e-Profil, s.r.o.

Nad Nuslemi 661/4

140 00 Praha 4

5. 3. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130302

Certifikát č. ATS-20130302

/ certifikát prostředí

VAHARINA a.s.

Biskupský dvůr 2095/8

110 00 Praha 1

15. 3. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130303

Certifikát č. ATS-20130303

/ certifikát prostředí

ROPRO a.s.

Masarykova 1688/49

400 01 Ústí nad Labem

15. 3. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130304

Certifikát č. ATS-20130304

/ certifikát prostředí

Statutární město Pardubice
– Magistrát města Pardubic
Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Název elektronického nástroje

Vzmmp.cz, verze 1

19. 3. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130305

Certifikát č. ATS-20130305

/ certifikát funkčnosti

Statutární město Pardubice
– Magistrát města Pardubic
Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

19. 3. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130306

Certifikát č. ATS-20130306

/ certifikát prostředí

ICZ a.s.

Na Hřebenech II 1718/10

147 00 Praha 4
Název elektronického nástroje

ICZ VEZA, verze 1

29. 3. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130307

Certifikát č. ATS-20130307

/ certifikát funkčnosti

Netkick s.r.o.

Moravské náměstí 127/3

602 00 Brno

12. 3. 2013 Elektrotechnický
zkušební ústav, s.p.
Certifikát č. V9P12001

Certifikát č. V9P12001

/ certifikát prostředí

Netkick s.r.o.

Moravské náměstí 127/3

602 00 Brno
Název elektronického nástroje

e-zadavatel.cz, verze 1.0

12. 3. 2013 Elektrotechnický
zkušební ústav, s.p.
Certifikát č. V9F12002

Certifikát č. V9F12002

/ certifikát funkčnosti

KWZ s.r.o.

Českobratrské náměstí 57/3

293 01 Mladá Boleslav

12. 3. 2013 Elektrotechnický
zkušební ústav, s.p.
Certifikát č. V9P12003

Certifikát č. V9P12003

/certifikát prostředí

KWZ s.r.o.

Českobratrské náměstí 57/3

293 01 Mladá Boleslav
Název elektronického nástroje

Easy Tender, verze 2

12. 3. 2013 Elektrotechnický
zkušební ústav, s.p.
Certifikát č. V9F12004

Certifikát č. V9F12004

/ certifikát funkčnosti

QCM, s.r.o.

Bellova 40

623 00 Brno
Název elektronického nástroje

X-EN, verze 2

5. 4. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130401

Certifikát č. ATS-20130401

/ certifikát funkčnosti

YOUR SYSTEM, spol. s r. o.

Türkova 2319/05b

149 00 Praha 4 – Chodov

Název elektronického nástroje

eZakazky, verze 04

5. 4. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130402

Certifikát č. ATS-20130402

/ certifikát funkčnosti

ČD – Informační systémy, a. s.

Pernerova 2819/2a

130 00 Praha 3 – Žižkov

16. 5. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130501

Certifikát č. ATS-20130501 /
certifikát prostředí

QCM, s.r.o.

Bellova 40

623 00 Brno

10. 6. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130601

Certifikát č. ATS-20130601 /

certifikát prostředí

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

117 05 Praha 1 – Nové Město

28. 6. 2013 Elektrotechnický
zkušební ústav, s.p.
Certifikát č. V9P13003

Certifikát č. V9P13003 /

certifikát prostředí

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

117 05 Praha 1 – Nové Město

Název elektronického nástroje

aplikace “Veřejné zakázky” na portále

e-AGRI, verze 1

28. 6. 2013 Elektrotechnický
zkušební ústav, s.p.
Certifikát č. V9F13004

Certifikát č. V9F13004 /

certifikát funkčnosti

ICZ a.s.

Na hřebenech II 1718/10

147 00 Praha 4Název elektronického nástroje

ICZ VEZA, verze 1

3. 7. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130701

Certifikát č. ATS-20130701 /

certifikát funkčnosti

PPE.CZ s.r.o.

Nádražní 3113/128

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

11. 7. 2013 Elektrotechnický
zkušební ústav, s.p.
Certifikát č. V9P13005/01

Certifikát č. V9P13005/01 /

certifikát prostředí

PPE.CZ s.r.o.

Nádražní 3113/128

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Název elektronického nástroje

ppeProfil

11. 7. 2013 Elektrotechnický
zkušební ústav, s.p.
Certifikát č. V9F13006/01

Certifikát č. V9F13006/01 /

certifikát funkčnosti

PPE.CZ s.r.o.

Nádražní 3113/128

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

11. 7. 2013 Elektrotechnický
zkušební ústav, s.p.
Certifikát č. V9P13005/02

Certifikát č. V9P13005/02 /

certifikát prostředí

PPE.CZ s.r.o.

Nádražní 3113/128

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Název elektronického nástroje

ppeSystem >> Veřejné zakázky

11. 7. 2013 Elektrotechnický
zkušební ústav, s.p.
Certifikát č. V9F13006/02

Certifikát č. V9F13006/02 /

certifikát funkčnosti

QCM, s.r.o.

Bellova 40

623 00 Brno

5. 8. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130802

Certifikát č. ATS-20130802 /

certifikát prostředí

QCM, s.r.o.

Bellova 40

623 00 Brno
Název elektronického nástroje

E-ZAK, verze 3

5. 8. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130801

Certifikát č. ATS-20130801 /

certifikát funkčnosti

AGENTURA KDV CZECH v.o.s.

Slovenská 539/12

772 00 Olomouc
Název elektronického nástroje

KDV, verze 5

13. 8. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130803

Certifikát č. ATS-20130803 /

certifikát funkčnosti

VARS BRNO a. s.

Kroftova 3167/80c

616 00 Brno – Žabovřesky

Název elektronického nástroje

ELZA, verze 2

1. 10. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20131001

Certifikát č. ATS-20131001

/ certifikát funkčnosti

ELZA Soft s. r. o.

V přístavu 1585/14

170 00 Praha – Holešovice

1. 10. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20131002

Certifikát č. ATS-20131002

/ certifikát prostředí

Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3

543 01 Vrchlabí
Název elektronického nástroje

vz.krnap.cz

16. 10. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20131003

Certifikát č. ATS-20131003 /
certifikát funkčnosti

Statutární město Hradec Králové

Československé armády 408

502 00 Hradec Králové

25. 11. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20131103

Certifikát č. ATS-20131103 /

certifikát prostředí

Rok 2014
Osigeno s.r.o.

Petrovská 594

788 13 Vikýřovice

13. 1. 2014 Elektrotechnický zkušební ústav Certifikát č. V9P14001

Certifikát č. V9P14001 /

certifikát prostředí

Osigeno s.r.o.

Petrovská 594

788 13 Vikýřovice

Název elektronického nástroje

CENT (Certifikovaný Elektronický
Nástroj Tendrů) verze 1.0.0.

13. 1. 2014 Elektrotechnický zkušební ústav Certifikát č. V9F14002

Certifikát č. V9F14002 /

certifikát funkčnosti

SOFO Group a.s.

Ovocný trh 572/11

110 00 Praha 1

17. 2. 2014 Elektrotechnický zkušební ústav Certifikát č. V9P14003

Certifikát č. V9P14003 /

certifikát prostředí

SOFO Group a.s.

Ovocný trh 572/11

110 00 Praha 1
Název elektronického nástroje

eHIRST verze 1.0

17. 2. 2014 Elektrotechnický zkušební ústav Certifikát č. V9F14004

Certifikát č. V9F14004 /

certifikát funkčnosti

Tender systems s.r.o.

nám. Před bateriemi 692/18

162 00 Praha 6
Název elektronického nástroje

eGordion verze 3.3 – Tender arena

10. 6. 2014 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20140601

Certifikát č. ATS-20140601
/ certifikát funkčnosti

Tender systems s.r.o.

nám. Před bateriemi 692/18

162 00 Praha 6

10. 6. 2014 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20140602

Certifikát č. ATS-20140602
/ certifikát prostředí

Tender systems s.r.o.

nám. Před bateriemi 692/18

162 00 Praha 6

10. 6. 2014 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20140603

Certifikát č. ATS-20140603

/ certifikát prostředí

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

601 67 Brno zastoupené
městskou částí Brno – Líšeň

Jírova 2

628 00 Brno – Líšeň

18. 7. 2014 Elektrotechnický zkušební ústav Certifikát č. V9P14005

Certifikát č. V9P14005 /

certifikát prostředí

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

601 67 Brno zastoupené
městskou částí Brno – Líšeň

Jírova 2

628 00 Brno – Líšeň
Název elektronického nástroje

Verze 1.1

18. 7. 2014 Elektrotechnický zkušební ústav Certifikát č. V9F14006

Certifikát č. V9F14006 /

certifikát funkčnosti

Lesy ČR, s.p.

Přemyslova 1106

501 68 Hradec Králové
Název elektronického nástroje

Evidence VZ LČR, verze 8

21. 8. 2014 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20140801

Certifikát č. ATS-20140801 /
certifikát funkčnosti

Lesy ČR, s.p.

Přemyslova 1106

501 68 Hradec Králové

21. 8. 2014 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20140802

Certifikát č. ATS-20140802 /
certifikát prostředí

Lesy ČR, s.p.

Přemyslova 1106

501 68 Hradec Králové
Název elektronického nástroje

Profil zadavate, verze ke dni 19. 8. 2014

21. 8. 2014 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20140803

Certifikát č. ATS-20140803 /
certifikát funkčnosti

Lesy ČR, s.p.

Přemyslova 1106

501 68 Hradec Králové

21. 8. 2014 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20140804

Certifikát č. ATS-20140804 /
certifikát prostředí

Tender systems s.r.o.

nám. Před bateriemi 692/18

162 00 Praha 6
Název elektronického nástroje

eGORDION verze 3.3 – Tender arena

29. 8. 2014 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20140805

Certifikát č. ATS-20140805 /
certifikát funkčnosti

Tender systems s.r.o.

nám. Před bateriemi 692/18

162 00 Praha 6

29. 8. 2014 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20140806

Certifikát č. ATS-20140806 /
certifikát prostředí

ENSYTRA s.r.o.

nám. Svobody 931/22

789 85 Mohelnice
Název elektronického nástroje

UniBroker, verze ke dni 29. 8 . 2014

29. 8. 2014 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20140807

Certifikát č. ATS-20140807 /
certifikát funkčnosti

ENSYTRA s.r.o.

nám. Svobody 931/22

789 85 Mohelnice

29. 8. 2014 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20140808

Certifikát č. ATS-20140808 /
certifikát prostředí

ENSYTRA s.r.o.

nám. Svobody 931/22

789 85 Mohelnice
Název elektronického nástroje

EnergyBroker, verze ke dni 29. 8 . 2014

29. 8. 2014 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20140809

Certifikát č. ATS-20140809 /
certifikát funkčnosti

ENSYTRA s.r.o.

nám. Svobody 931/22

789 85 Mohelnice

29. 8. 2014 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20140810

Certifikát č. ATS-20140810 /
certifikát prostředí

OTIDEA a.s.

Václavské náměstí 11

110 00 Praha 1

10. 10. 2014 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20141001 /
Certifikát č. ATS-20141001
certifikát prostředí
Rok 2015
Městská část Praha 1

Vodičkova 18

115 68 Praha 1

22. 1. 2015 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20150101

Certifikát č. ATS-20150101

/ certifikát prostředí

DATASYS s.r.o.

Jeseniova 2829/20

130 00 Praha 3
Název elektronického nástroje

NEN – Národní elektronický nástroj, verze 1

19. 3. 2014 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20140301

Certifikát č. ATS-20140301

/certifikát funkčnosti

TESCO SW a.s.

tř. Kosmonautů 1288/1

779 00 Olomouc

27. 3. 2015 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20150301

Certifikát č. ATS-20150301

​/certifikát prostředí

NAR marketing s.r.o.

Masarykovo náměstí 33

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

5. 6. 2015 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20150601
Certifikát č. ATS-20150601
/ certifikát prostředí
Sentinet s.r.o.

Masarykovo náměstí 33

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

5. 6. 2015 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20150602

Certifikát č. ATS-20150602

certifikát prostředí

RTS a.s.

Lazaretní 13

615 00 Brno

11. 6. 2015 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20150603

Certifikát č. ATS-20150603
/ certifikát prostředí

AGENTURA KDV CZECH v.o.s.

Slovenská 539/12

772 00 Olomouc

28. 8. 2015 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20150801

Certifikát č. ATS-20150801
/ certifikát prostředí

ANETE spol. s r. o.

Okružní 29a

638 00 Brno

12. 10. 2015 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20151001

Certifikát č. ATS-20151001 /
certifikát prostředí

NWT a. s.

nám. Míru 1217

768 24 Hulín

12. 11. 2015 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20151101

Certifikát č. ATS-20151101
/ certifikát prostředí

České vysoké učení technické v Praze

Zikova 1903/4

166 36 Praha 6

21. 12. 2015 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20151201

Certifikát č. ATS-20151201 /
certifikát prostředí

Rok 2016
Severočeská vodárenská společnost a. s.

Přítkovská 1689/14

415 50 Teplice

24. 1. 2016 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20160101
Certifikát č. ATS-20160101
certifikát prostředí
Armádní Servisní, příspěvková organizace

Podbabská 1589/1

160 00 Praha 6 – Dejvice
Název elektronického nástroje:
IS profil zadavatele, verze 1.0

22. 4. 2016 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20160401

Certifikát č. ATS-20160401 /
certifikát funkčnosti

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Podbabská 1589/1

160 00 Praha 6 – Dejvice

22. 4. 2016 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20160402

Certifikát č. ATS-20160402
/ certifikát prostředí

Lithium a.s.

Nová Kyselka 8

362 72 Kyselka
Název elektronického nástroje:

Baggira, verze 1.0

15. 8. 2016 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20160801
Certifikát č. ATS-20160801 /
certifikát funkčnosti
Lithium a.s.

Nová Kyselka 8

362 72 Kyselka

15. 8. 2016 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20160802

Certifikát č. ATS-20160802 /

certifikát prostředí

 

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
male power enhancing underwear max erect male enhancement lotion best pills for ed over the counter excalibur male enhancement pill instant erection pills in chennai dr phil recommended male enhancement what types of drugs affect erectile dysfunction do pistachios help erectile dysfunction what sex pills are the best ginkgo biloba pills for ed natural over the counter ed pills that work natural sexual enhancement pills how to enlarge your peni naturally without pills best over the counter pills for male enhancement rhino pills for men review generic ed pills review ab workout burns belly fat 2024 top legitimate weight loss supplements sprints to burn belly fat reviews luxe keto acv gummies the real keto gummies destiny keto gummies ingredients foods that burn stubborn belly fat what are the best belly fat burning pills does burpees burn belly fat slim life keto gummies review weight loss supplements raspberry ketone does kickin keto gummies work genesis keto gummies ss reviews do total cure keto gummies supplements good or bad for weight loss does using a treadmill burn belly fat making your own cbd product do thc gummies help you lose weight cbd bath bombs for pain can thc gummies make you paranoid low thc high cbd for pain thc 0 gummy cbd products legal in ny wisconsin cbd products