Elektronické zadávání VZ

21 Bře
Problematika elektronizace zadávání veřejných zakázek je téma, které se v českém…
20 Kvě
Vláda České republiky na svém jednání dne 6. května 2019 vzala na vědomí materiá…
11 Led
Ministerstvo pro místní rozvoj aktualizovalo pravidla pro akreditační a certifik…
08 Lis
Seznam akreditovaných certifikačních orgánů je  k dispozici na stránkách Českého…
03 Říj
Při elektronickém zadávání veřejných zakázek musí být použity elektronické nástr…
26 Led
Vzhledem ke skutečnosti, že dne 31. prosince 2015 skončila účinnost Strategie el…
24 Říj
Při elektronickém zadávání veřejných zakázek musí být použity elektronické nástr…
24 Říj
Strategie elektronizace je realizována prostřednictvím opatření a úkolů. Níže na…
24 Říj
Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 b…
24 Říj
ARCHIV Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro obdob…
24 Říj
V usnesení vlády ČR ze dne 10. května 2006 č. 500 o Národním plánu zavedení elek…
Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.