09 Čvn

Úplné aktuální znění zákona o zadávání veřejných zakázek

Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 16. července 2023
Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 16. července 2023

Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. září 2022
Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. září 2022

Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. února 2022
Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. února 2022

zdroj ASPI

Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. ledna 2022
Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. ledna 2022

zdroj ASPI

Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. června 2021
Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. června 2021

zdroj ASPI

Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. ledna 2021
Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. ledna 2021

zdroj ASPI

Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 26. listopadu 2019
Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 26. listopadu 2019

zdroj ASPI

Zákon č . 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinný od 1. února 2019
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinný od 1. února 2019

zdroj ASPI

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinný od 1. října 2016
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinný od 1. října 2016
Odkaz obsahuje i znění doprovodného zákona č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek.

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – překlad do anglického jazyka
ACT no. 134/2016 Coll. on Public Procurement

Pozn. Uveřejněný překlad zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek slouží pouze pro informativní účely, právně závazná je pouze česká verze jmenovaného zákona v platném znění.

Novelizace

Novelizace provedená zákonem č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
Zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností

Novelizace provedená zákonem č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů

Novelizace provedená zákonem č. 147/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, účinná od 22. května 2017
Zákon č. 147/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Novelizace provedená zákonem č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, účinná od 1. července 2017
Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Novelizace provedená zákonem č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Novelizace provedená zákonem č. 287/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon č. 287/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Novelizace provedená Nálezem Ústavního soudu č. 309/2019 Sb., ve věci návrhu na zrušení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Nález Ústavního soudu č. 309/2019 Sb., ve věci návrhu na zrušení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.