09 Čvn

Úplné aktuální znění zákona o zadávání veřejných zakázek

Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. ledna 2024
Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. ledna 2024

Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 16. července 2023
Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 16. července 2023

Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. září 2022
Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. září 2022

Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. února 2022
Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. února 2022

zdroj ASPI

Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. ledna 2022
Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. ledna 2022

zdroj ASPI

Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. června 2021
Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. června 2021

zdroj ASPI

Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. ledna 2021
Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. ledna 2021

zdroj ASPI

Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 26. listopadu 2019
Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 26. listopadu 2019

zdroj ASPI

Zákon č . 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinný od 1. února 2019
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinný od 1. února 2019

zdroj ASPI

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinný od 1. října 2016
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinný od 1. října 2016
Odkaz obsahuje i znění doprovodného zákona č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek.

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – překlad do anglického jazyka
ACT no. 134/2016 Coll. on Public Procurement

Pozn. Uveřejněný překlad zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek slouží pouze pro informativní účely, právně závazná je pouze česká verze jmenovaného zákona v platném znění.

Novelizace

Novelizace provedená zákonem č. 412/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Novelizace provedená zákonem č. 412/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Novelizace provedená zákonem č. 166/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Novelizace provedená zákonem č. 166/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Novelizace provedená zákonem č. 240/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Novelizace provedená zákonem č. 240/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Novelizace provedená zákonem č. 417/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Novelizace provedená zákonem č. 417/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Novelizace provedená zákonem č. 174/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Novelizace provedená zákonem č. 174/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Novelizace provedená zákonem č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
Novelizace provedená zákonem č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Novelizace provedená zákonem č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
Zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností

Novelizace provedená zákonem č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů

Novelizace provedená zákonem č. 147/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, účinná od 22. května 2017
Zákon č. 147/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Novelizace provedená zákonem č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, účinná od 1. července 2017
Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Novelizace provedená zákonem č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Novelizace provedená zákonem č. 287/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon č. 287/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Novelizace provedená Nálezem Ústavního soudu č. 309/2019 Sb., ve věci návrhu na zrušení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Nález Ústavního soudu č. 309/2019 Sb., ve věci návrhu na zrušení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
pro plus advanced male enhancement best over the counter male enhancement drugs dark horse male enhancement does viagra treat erectile dysfunction does beets help with erectile dysfunction roman premature ejaculation pills review nhs recommended diet pills best weight loss pills for intermittent fasting toni street keto gummies her diet weight loss pills does chewing gum help you lose weight truly keto acv gummies on line diet pills pro ana how to lose weight zantrex black diet pills reviews wegovy not curbing appetite best working diet pills over the counter miso soup to lose weight can you lose weight doing push ups wegovy how to use do hot showers help you lose weight leptin pills and diet cbd natures boost gummies what is the best thc gummies weed gives me anxiety will cbd help 40mg cbd sleep can i take cbd gummies with zoloft best cbd for sleep washington sativa cbd gummies how much cbd for nerve pain cbd gummies lower a1c thrive cbd gummies reviews best cbd thc for sleep usa cbd for pain for sale auer cbd gummies cbd edibles pain cbd gummies in fort lauderdale thc gummies 10 mg delta 8 thc and cbd gummies cannabis sour gummies recipe