30 Led

Seznam certifikovaných nástrojů – e-tržiště – dle zákona č. 137/2006 Sb.

ARCHIV

Při elektronickém zadávání veřejných zakázek musí být použity elektronické nástroje, které odpovídají požadavkům zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách a prováděcích předpisů – především vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Splnění požadavků na elektronický nástroj lze vždy prokázat certifikátem shody, který vydal subjekt posuzování shody akreditovaný Českým institutem pro akreditaci o.p.s.

Žádost o vydání certifikátu shody podává žadatel certifikačnímu orgánu. Žadatel prokazuje v žádosti a následném certifikačním auditu shodu elektronického nástroje s požadavky stanovenými právními předpisy ve vztahu k funkcionalitě elektronického nástroje a ve vztahu k prostředí, v němž je elektronický nástroj provozován. Nedílnou součástí vydaného certifikátu je příloha, ve které je uveden rozsah certifikace shody.

Níže uvedené certifikáty se vztahují k funkčnosti resp. prostředí elektronických tržišť.

Udělené certifikáty:

2012

Objednatel Datum vydání certifikátu Certifikační orgán Certifikát / druh certifikátu
Sdružení E-TENDERS, zastoupené
společností Tender systems s.r.o.
Kolmá 6/682
190 00 Praha 9 – VysočanyNázev
elektronického nástroje
TENDERMARKET, verze 1
19. 12. 2012 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20121203
Certifikát č. ATS-20121203
/ certifikát funkčnosti
Sdružení E-TENDERS,
zastoupené společností Tender systems s.r.o.
Kolmá 6/682 190 00
Praha 9 – Vysočany
19. 12. 2012 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20121204
Certifikát č. ATS-20121204
/ certifikát prostředí

2013

Objednatel Datum vydání certifikátu Certifikační orgán Certifikát / druh certifikátu
QCM, s.r.o.
Bellova 40
623 00 BrnoNázev elektronického nástroje
Gemin, verze 4
17. 1. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130101
Certifikát č. ATS-20130101
/ certifikát funkčnosti
QCM, s.r.o.
Bellova 40
623 00 Brno
17. 1. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130102
Certifikát č. ATS-20130102
/ certifikát prostředí
Sdružení TENDERMARKET,
zastoupené společností Tender
systems s.r.o.
Náměstí Před bateriemi 692/18
162 00 Praha 6
Název elektronického nástroje
TENDERMARKET, verze 1
25. 2. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130204
Certifikát č. ATS-20130204
/ certifikát funkčnosti
Sdružení TENDERMARKET,
zastoupené společností Tender
systems s.r.o.
Náměstí Před bateriemi 692/18
162 00 Praha 6
25. 2. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130205
Certifikát č. ATS-20130205
/ certifikát prostředí
Česká pošta s. p.
Politických věznů 909/4
225 99 Praha 1Název elektronického nástroje
Centrum veřejných zakázek, verze 1
26. 4. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130403
Certifikát č. ATS-20130403
/ certifikát funkčnosti
Česká pošta s. p.
Politických věznů 909/4
225 99 Praha 1
26. 4. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130404
Certifikát č. ATS-20130404
/ certifikát prostředí
Vortal Connecting Business CZ s.r.o.
Na Hrázi 176/17
180 00 Praha 8
29. 4. 2013 Elektrotechnický
zkušební ústav, s.p.
Certifikát č. V9P13001
Certifikát č. V9P13001
/ certifikát prostředí
Vortal Connecting Business CZ s.r.o.
Na Hrázi 176/17
180 00 Praha 8Název elektronického nástroje
Elektronické tržiště “vortalGOV”
verze 1 pro VZMR a ZPŘ
29. 4. 2013 Elektrotechnický
zkušební ústav, s.p.
Certifikát č. V9F13002
Certifikát č. V9F13002
/ certifikát funkčnosti
ČESKÝ TRH a.s.
Špitálka 23b
602 00 BrnoNázev elektronického nástroje
Elektronické tržiště Český trh, ver. 1.0
14. 11. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20131101
Certifikát č. ATS-20131101
/ certifikát funkčnosti
ČESKÝ TRH a.s.
Špitálka 23b
602 00 Brno
14. 11. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20131102
Certifikát č. ATS-20131102
/ certifikát prostředí
Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
best place to buy male enhancement pills best ed pills gnc 5g male enhancement pills power plus male natural herbal enhancement big rooster male enhancement pills can lisinopril help erectile dysfunction cure of premature ejaculation by baba ramdev male enhancement that works immediately what pills to make sex last longer best otc male enhancing supplements help erectile dysfunction after prostate surgery foods to help sex drive does exercise help in premature ejaculation private label male enhancement pills single card male enhancement by natural excerise potenca male enhancement reviews exogenous ketones bhb keto pills what pills to lose belly fat will going vegetarian help me lose weight now apple cider vinegar diet pills korean exercise to lose weight foods to eat to lose weight in stomach for breakfast is keto a good diet pill does the keto weight loss pill work blood pressure 160 110 on medication high blood pressure medication causing diabetes types of water pills for high blood pressure a drug that is used to treat high blood pressure how to stop blood pressure pills pomegranate juice and blood pressure pills takign blood pressure medication in baggies blood pressure pill recall today resveratrol and high blood pressure medication otc medications safe for high blood pressure cbd dosage for anxiety disorder anxiety cbd for humans cbd oil for flight anxiety how fast does cbd work for anxiety cbd oil for chronic pain canada how long does cbd last for sleep