30 Led

Seznam certifikovaných nástrojů – e-tržiště – dle zákona č. 137/2006 Sb.

ARCHIV

Při elektronickém zadávání veřejných zakázek musí být použity elektronické nástroje, které odpovídají požadavkům zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách a prováděcích předpisů – především vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Splnění požadavků na elektronický nástroj lze vždy prokázat certifikátem shody, který vydal subjekt posuzování shody akreditovaný Českým institutem pro akreditaci o.p.s.

Žádost o vydání certifikátu shody podává žadatel certifikačnímu orgánu. Žadatel prokazuje v žádosti a následném certifikačním auditu shodu elektronického nástroje s požadavky stanovenými právními předpisy ve vztahu k funkcionalitě elektronického nástroje a ve vztahu k prostředí, v němž je elektronický nástroj provozován. Nedílnou součástí vydaného certifikátu je příloha, ve které je uveden rozsah certifikace shody.

Níže uvedené certifikáty se vztahují k funkčnosti resp. prostředí elektronických tržišť.

Udělené certifikáty:

2012

Objednatel Datum vydání certifikátu Certifikační orgán Certifikát / druh certifikátu
Sdružení E-TENDERS, zastoupené
společností Tender systems s.r.o.
Kolmá 6/682
190 00 Praha 9 – VysočanyNázev
elektronického nástroje
TENDERMARKET, verze 1
19. 12. 2012 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20121203
Certifikát č. ATS-20121203
/ certifikát funkčnosti
Sdružení E-TENDERS,
zastoupené společností Tender systems s.r.o.
Kolmá 6/682 190 00
Praha 9 – Vysočany
19. 12. 2012 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20121204
Certifikát č. ATS-20121204
/ certifikát prostředí

2013

Objednatel Datum vydání certifikátu Certifikační orgán Certifikát / druh certifikátu
QCM, s.r.o.
Bellova 40
623 00 BrnoNázev elektronického nástroje
Gemin, verze 4
17. 1. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130101
Certifikát č. ATS-20130101
/ certifikát funkčnosti
QCM, s.r.o.
Bellova 40
623 00 Brno
17. 1. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130102
Certifikát č. ATS-20130102
/ certifikát prostředí
Sdružení TENDERMARKET,
zastoupené společností Tender
systems s.r.o.
Náměstí Před bateriemi 692/18
162 00 Praha 6
Název elektronického nástroje
TENDERMARKET, verze 1
25. 2. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130204
Certifikát č. ATS-20130204
/ certifikát funkčnosti
Sdružení TENDERMARKET,
zastoupené společností Tender
systems s.r.o.
Náměstí Před bateriemi 692/18
162 00 Praha 6
25. 2. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130205
Certifikát č. ATS-20130205
/ certifikát prostředí
Česká pošta s. p.
Politických věznů 909/4
225 99 Praha 1Název elektronického nástroje
Centrum veřejných zakázek, verze 1
26. 4. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130403
Certifikát č. ATS-20130403
/ certifikát funkčnosti
Česká pošta s. p.
Politických věznů 909/4
225 99 Praha 1
26. 4. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130404
Certifikát č. ATS-20130404
/ certifikát prostředí
Vortal Connecting Business CZ s.r.o.
Na Hrázi 176/17
180 00 Praha 8
29. 4. 2013 Elektrotechnický
zkušební ústav, s.p.
Certifikát č. V9P13001
Certifikát č. V9P13001
/ certifikát prostředí
Vortal Connecting Business CZ s.r.o.
Na Hrázi 176/17
180 00 Praha 8Název elektronického nástroje
Elektronické tržiště “vortalGOV”
verze 1 pro VZMR a ZPŘ
29. 4. 2013 Elektrotechnický
zkušební ústav, s.p.
Certifikát č. V9F13002
Certifikát č. V9F13002
/ certifikát funkčnosti
ČESKÝ TRH a.s.
Špitálka 23b
602 00 BrnoNázev elektronického nástroje
Elektronické tržiště Český trh, ver. 1.0
14. 11. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20131101
Certifikát č. ATS-20131101
/ certifikát funkčnosti
ČESKÝ TRH a.s.
Špitálka 23b
602 00 Brno
14. 11. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20131102
Certifikát č. ATS-20131102
/ certifikát prostředí
Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
about v10 male enhancement pills free male enhancement pills canada code black male enhancement pills CBD gummies for men the top ten male enhancement pills hard mojo male enhancement how to burn belly fat while lifting weights weight loss supplements for men over 50 adrenal supplements and weight loss hiit workouts burn belly fat tru bio keto gummies side effects keto crave gummies reviews best exercises to burn lower belly fat relax max supplement for weight loss envy apple cider vinegar gummies fda approved did ree drummond use keto gummies to lose weight xtreme fit keto acv gummies review weight loss iron supplements basic research leptopril weight loss supplement burn belly fat only does peloton burn belly fat best weight loss fat burner supplement weight loss supplements online reviews on destiny keto acv gummies when should you take acv keto gummies best activities to burn belly fat can keto gummies harm you keto gummie review cbd gummies for sensory processing disorder cbd gummies 500mg of cbd per container sour gummy bears 500 mg cbd organic cbd gummies reviews fun drop cbd gummies price what are cbd products and what are they for cbd thc for sleep apnea cbd and thc in gummies is cbd gummies good for sleeping how old to buy cbd gummies in georgia gummy hemp bombs highest mg cbd gummies