30 Led

Seznam certifikovaných nástrojů – e-tržiště – dle zákona č. 137/2006 Sb.

ARCHIV

Při elektronickém zadávání veřejných zakázek musí být použity elektronické nástroje, které odpovídají požadavkům zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách a prováděcích předpisů – především vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Splnění požadavků na elektronický nástroj lze vždy prokázat certifikátem shody, který vydal subjekt posuzování shody akreditovaný Českým institutem pro akreditaci o.p.s.

Žádost o vydání certifikátu shody podává žadatel certifikačnímu orgánu. Žadatel prokazuje v žádosti a následném certifikačním auditu shodu elektronického nástroje s požadavky stanovenými právními předpisy ve vztahu k funkcionalitě elektronického nástroje a ve vztahu k prostředí, v němž je elektronický nástroj provozován. Nedílnou součástí vydaného certifikátu je příloha, ve které je uveden rozsah certifikace shody.

Níže uvedené certifikáty se vztahují k funkčnosti resp. prostředí elektronických tržišť.

Udělené certifikáty:

2012

Objednatel Datum vydání certifikátu Certifikační orgán Certifikát / druh certifikátu
Sdružení E-TENDERS, zastoupené
společností Tender systems s.r.o.
Kolmá 6/682
190 00 Praha 9 – VysočanyNázev
elektronického nástroje
TENDERMARKET, verze 1
19. 12. 2012 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20121203
Certifikát č. ATS-20121203
/ certifikát funkčnosti
Sdružení E-TENDERS,
zastoupené společností Tender systems s.r.o.
Kolmá 6/682 190 00
Praha 9 – Vysočany
19. 12. 2012 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20121204
Certifikát č. ATS-20121204
/ certifikát prostředí

2013

Objednatel Datum vydání certifikátu Certifikační orgán Certifikát / druh certifikátu
QCM, s.r.o.
Bellova 40
623 00 BrnoNázev elektronického nástroje
Gemin, verze 4
17. 1. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130101
Certifikát č. ATS-20130101
/ certifikát funkčnosti
QCM, s.r.o.
Bellova 40
623 00 Brno
17. 1. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130102
Certifikát č. ATS-20130102
/ certifikát prostředí
Sdružení TENDERMARKET,
zastoupené společností Tender
systems s.r.o.
Náměstí Před bateriemi 692/18
162 00 Praha 6
Název elektronického nástroje
TENDERMARKET, verze 1
25. 2. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130204
Certifikát č. ATS-20130204
/ certifikát funkčnosti
Sdružení TENDERMARKET,
zastoupené společností Tender
systems s.r.o.
Náměstí Před bateriemi 692/18
162 00 Praha 6
25. 2. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130205
Certifikát č. ATS-20130205
/ certifikát prostředí
Česká pošta s. p.
Politických věznů 909/4
225 99 Praha 1Název elektronického nástroje
Centrum veřejných zakázek, verze 1
26. 4. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130403
Certifikát č. ATS-20130403
/ certifikát funkčnosti
Česká pošta s. p.
Politických věznů 909/4
225 99 Praha 1
26. 4. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130404
Certifikát č. ATS-20130404
/ certifikát prostředí
Vortal Connecting Business CZ s.r.o.
Na Hrázi 176/17
180 00 Praha 8
29. 4. 2013 Elektrotechnický
zkušební ústav, s.p.
Certifikát č. V9P13001
Certifikát č. V9P13001
/ certifikát prostředí
Vortal Connecting Business CZ s.r.o.
Na Hrázi 176/17
180 00 Praha 8Název elektronického nástroje
Elektronické tržiště “vortalGOV”
verze 1 pro VZMR a ZPŘ
29. 4. 2013 Elektrotechnický
zkušební ústav, s.p.
Certifikát č. V9F13002
Certifikát č. V9F13002
/ certifikát funkčnosti
ČESKÝ TRH a.s.
Špitálka 23b
602 00 BrnoNázev elektronického nástroje
Elektronické tržiště Český trh, ver. 1.0
14. 11. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20131101
Certifikát č. ATS-20131101
/ certifikát funkčnosti
ČESKÝ TRH a.s.
Špitálka 23b
602 00 Brno
14. 11. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20131102
Certifikát č. ATS-20131102
/ certifikát prostředí
Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.