13 Čvc

Archiv

Archiv procesních metodik do 16.7.2023

Archiv do 16.7.2023 – Problematika stanovení lhůt
Problematika stanovení lhůt

Archiv do 16.7.2023 – Zjednodušené podlimitní řízení
Zjednodušené podlimitní řízení

Archiv do 16.7.2023 – Procesní postup graficky zjednodušené podlimitní řízení
Procesní postup graficky zjednodušené podlimitní řízení

Archiv do 16.7.2023 – Otevřené řízení
Otevřené řízení

Archiv do 16.7.2023 – Procesní postup graficky otevřené řízení
Procesní postup graficky otevřené řízení

Archiv do 16.7.2023 – Užší řízení
Užší řízení

Archiv do 16.7.2023 – Procesní postup graficky užší řízení
Procesní postup graficky užší řízení

Archiv do 16.7.2023 – Jednací řízení s uveřejněním a řízení se soutěžním dialogem
Jednací řízení s uveřejněním a řízení se soutěžním dialogem

Archiv do 16.7.2023 – Zjednodušený režim
Zjednodušený režim

Archiv do 16.7.2023 – Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem VZMR
Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem VZMR

Archiv do 16.7.2023 – JŘSU proces do podání nabídky
JŘSU proces do podání nabídky

Archiv do 16.7.2023 – Lhůty – nadlimitní režim
Lhůty – nadlimitní režim

Archiv do 16.7.2023 – Lhůty – nadlimitní režim zkrácení lhůt
Lhůty – nadlimitní režim zkrácení lhůt

Archiv do 16.7.2023 – Lhůty – podlimitní režim
Lhůty – podlimitní režim

 

Archiv speciálních metodik do 16.7.2023

Archiv do 16.7.2023 – Zjišťování údajů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2018
Zjišťování údajů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2018

Archiv do 16.7.2023 – Prokazování složení jistoty formou bankovní záruky v nabídce v elektronické podobě
Prokazování složení jistoty formou bankovní záruky v nabídce v elektronické podobě

Archiv do 16.7.2023 – Stanovisko MMR k některým ustanovením vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Stanovisko MMR k některým ustanovením vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Archiv do 16.7.2023 – Příprava a zpracovaní zadávací dokumentace
Příprava a zpracovaní zadávací dokumentace

Archiv do 16.7.2023 – Podmínky účasti a posouzeni účasti v zadávacím řízení
Podmínky účasti a posouzeni účasti v zadávacím řízení

Archiv do 16.7.2023 – Předběžné tržní konzultace
Předběžné tržní konzultace

Archiv do 16.7.2023 – Dvoufázové otevírání obálek s nabídkami
Dvoufázové otevírání obálek s nabídkami

Archiv do 16.7.2023 – Metodika – výběr dodavatele
Metodika – výběr dodavatele

Archiv do 16.7.2023 – Metodika hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti
Metodika hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti

Archiv do 16.7.2023 – Snížení předběžných nabídek nebo řešení
Snížení předběžných nabídek nebo řešení

Archiv do 16.7.2023 – Snížení počtu účastníků
Snížení počtu účastníků

Archiv do 16.7.2023 – Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222
Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
male enhancement info san francsico male enhancement 18th street safe effective male enhancement neuropathy and sex drive organic remedies for premature ejaculation is there a surgery to stop premature ejaculation lowered sex drive early pregnancy celexa and male sex drive is caviar natural viagra male enhancement herbal tea does adhd medication affect sex drive how to cute premature ejaculation weight loss and no sex drive what happens to sex drive after menopause is sildenafil good for premature ejaculation hormones that control male libido house of gucci adam driver sex scene sex drive during lactation fda penis enlargement surgery activity theories of aging and sex drive overcome psychological premature ejaculation male natural enhancement techniques do exercise bikes work to lose weight how much weight can you lose on a vegan diet shark tank backed belly fat burning pills how many net carbs to lose weight calculator how to lift weights to lose belly fat mango fat burning pills reviews of keto advanced weight loss pills dnp diet pill overdose weight loss pills for 18 year olds belt to lose weight in stomach mood gummies thc and cbd cbd gummies for teens how many drops of 200mg cbd oil for sleep nyte sleep hemp gummies cbd pet chews for pain creating better days cbd gummies cannabis infused gummies cbd just cbd gummies review just checking in