13 Čvc

Archiv

Archiv procesních metodik do 16.7.2023

Archiv do 16.7.2023 – Problematika stanovení lhůt
Problematika stanovení lhůt

Archiv do 16.7.2023 – Zjednodušené podlimitní řízení
Zjednodušené podlimitní řízení

Archiv do 16.7.2023 – Procesní postup graficky zjednodušené podlimitní řízení
Procesní postup graficky zjednodušené podlimitní řízení

Archiv do 16.7.2023 – Otevřené řízení
Otevřené řízení

Archiv do 16.7.2023 – Procesní postup graficky otevřené řízení
Procesní postup graficky otevřené řízení

Archiv do 16.7.2023 – Užší řízení
Užší řízení

Archiv do 16.7.2023 – Procesní postup graficky užší řízení
Procesní postup graficky užší řízení

Archiv do 16.7.2023 – Jednací řízení s uveřejněním a řízení se soutěžním dialogem
Jednací řízení s uveřejněním a řízení se soutěžním dialogem

Archiv do 16.7.2023 – Zjednodušený režim
Zjednodušený režim

Archiv do 16.7.2023 – Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem VZMR
Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem VZMR

Archiv do 16.7.2023 – JŘSU proces do podání nabídky
JŘSU proces do podání nabídky

Archiv do 16.7.2023 – Lhůty – nadlimitní režim
Lhůty – nadlimitní režim

Archiv do 16.7.2023 – Lhůty – nadlimitní režim zkrácení lhůt
Lhůty – nadlimitní režim zkrácení lhůt

Archiv do 16.7.2023 – Lhůty – podlimitní režim
Lhůty – podlimitní režim

 

Archiv speciálních metodik do 16.7.2023

Archiv do 16.7.2023 – Zjišťování údajů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2018
Zjišťování údajů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2018

Archiv do 16.7.2023 – Prokazování složení jistoty formou bankovní záruky v nabídce v elektronické podobě
Prokazování složení jistoty formou bankovní záruky v nabídce v elektronické podobě

Archiv do 16.7.2023 – Stanovisko MMR k některým ustanovením vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Stanovisko MMR k některým ustanovením vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Archiv do 16.7.2023 – Příprava a zpracovaní zadávací dokumentace
Příprava a zpracovaní zadávací dokumentace

Archiv do 16.7.2023 – Podmínky účasti a posouzeni účasti v zadávacím řízení
Podmínky účasti a posouzeni účasti v zadávacím řízení

Archiv do 16.7.2023 – Předběžné tržní konzultace
Předběžné tržní konzultace

Archiv do 16.7.2023 – Dvoufázové otevírání obálek s nabídkami
Dvoufázové otevírání obálek s nabídkami

Archiv do 16.7.2023 – Metodika – výběr dodavatele
Metodika – výběr dodavatele

Archiv do 16.7.2023 – Metodika hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti
Metodika hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti

Archiv do 16.7.2023 – Snížení předběžných nabídek nebo řešení
Snížení předběžných nabídek nebo řešení

Archiv do 16.7.2023 – Snížení počtu účastníků
Snížení počtu účastníků

Archiv do 16.7.2023 – Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222
Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.