13 Lis

Nařízení k formulářům

Nařízení jako prováděcí akty Komise EU a Rady slouží k přímé implementaci práva Evropské unie. Nařízení napomáhají při sbližování nebo při implementaci práva Evropské unie do národních právních řádů a je možné s nimi nakládat bez prováděcího vnitrostátního aktu. Nařízení jsou v rámci sbližování a implementace práva Evropské unie do národních právních systémů přímo použitelným a závazným nástrojem v celém svém rozsahu. Uvedenými Nařízeními se mění obsahové přílohy směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES, ze dne 30. dubna 2004, kdy došlo k jejich publikování Úředním věstníkem EU.

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/1780 ze dne 23. září 2019, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2015/1986 (elektronické formuláře)

 

ARCHIV

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 842/2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 842/2011 ze dne 27. srpna 2011 bylo publikováno v Úředním věstníku Evropské unie. Prováděcím nařízením č. 842/2011 ze dne 19. srpna 2011 se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a jímž se zrušuje dříve platné nařízení (ES) č. 1564/2005.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.