05 Pro

NEN

Národní elektronický nástroj (NEN) je IT systém určený pro elektronické zadávání veřejných zakázek (VZ).  Jedná se o elektronický nástroj dle § 213 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Je plně certifikovaný dle vyhlášky č. 260/2016 Sb. o certifikaci elektronických nástrojů a certifikátu shody.

Systém NEN je dostupný na 2 adresách:

Systém je určen pro následující skupiny uživatelů:

  • široká veřejnost
  • zadavatelé
  • dodavatelé
  • externí administrátoři

V systému NEN lze administrovat všechny druhy zadávacích řízení dle aktuálního znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).

Veškeré funkcionality související se zadáváním VZ a uveřejňování na profilu zadavatele v systému NEN jsou poskytovány uživatelům zcela zdarma (kromě služeb třetích stran – pořízení elektronického podpisu, šifrovacího klíče, poplatky za uveřejnění VVZ). Systém je vhodný pro všechny kategorie zadavatelů, kteří chtějí v rámci administrace VZ používat komplexní a ucelený systém, který je:

  • Certifikovaným nástrojem garantovaný státem – správcem systému je MMR.
  • V souladu s platnými právními předpisy a souvisejícími vyhláškami.
  • Splňuje nejpřísnější pravidla kybernetické bezpečnosti.
  • Je napojen na Věstník veřejných zakázek.

NEN je od 1. července 2018 povinný pro většinu ústředních orgánů státní správy a jejich podřízené organizace na základě usnesení vlády č. 408/2018.

Prezentace NEN – zadavatel
Prezentace NEN – dodavatel


Aktuální stav využívání NEN

Počet realizovaných vz – 71 000

Hodnota vz – 258 000 000 000 Kč bez DPH

Počet zadavatelů – 1 641

Počet dodavatelů – 15 000


Vládní materiály týkající se NEN

Zprávy o fungování NEN
UV 408 o povinném využívání NEN – celkové znění
Usnesení vlády ze dne 30. července 2014 č. 628 k používání Národního elektronického nástroje v rámci národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek

Důležité odkazy

Certifikát č. ATS-20191202 – funkčnost
Certifikát č. ATS-20191203 – prostředí
Často kladené dotazy k NEN
Pravidla NEN
Uživatelské příručky NEN
Školení  NEN – odkaz do přihlašovacího systému

Uživatelská podpora NEN

Telefon: +420 841 888 841           
6:00-18:00 v pracovní dny
Volání je zpoplatněno vnitrostátní minutovou sazbou dle vašeho tarifu.

Email: hotline@nipez.cz

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.