05 Říj

Metodiky k uveřejňování

Metodika k vyhlášce o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele
Metodika k vyhlášce o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele
(AKTUALIZOVÁNO dne 25. července 2023)

Metodický pokyn pro registraci do Věstníku veřejných zakázek
Metodický pokyn pro registraci do Věstníku veřejných zakázek
(AKTUALIZOVÁNO dne 31. března 2023)

Postup pro uveřejnění formuláře F20 pro veřejné zakázky starší 5 let v podlimitním režimu
Postup pro uveřejnění formuláře F20 pro veřejné zakázky starší 5 let v podlimitním režimu

Postup pro uveřejnění formuláře F20 pro veřejné zakázky starší 5 let v nadlimitním režimu
Postup pro uveřejnění formuláře F20 pro veřejné zakázky starší 5 let v nadlimitním režimu

Vážení zadavatelé,
vzhledem k tomu, že se v poslední době množí dotazy, jak správně vyplňovat formulář F20 v případě změny závazku ze smlouvy na uzavřenou veřejnou zakázku dle § 222, připravilo MMR podrobný postup, včetně vzorových příkladů, který naleznete metodicky_pokyn_F20_v04.

 

Metodický postup zda se na veřejnou zakázku vztahuje GPA
Metodický postup zda se na veřejnou zakázku vztahuje GPA

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
3 bullets sex dietary supplement pills best l arginine supplement for erectile dysfunction mom cured my viagra boner fda approved string erection pills at walmart how to treat erectile dysfunction due to anxiety code red male enhancement 7 seconds best juice for enhancing male flavor which male enhancement pill is the best kp for male enhancement pills that makw you have sex better otc diet pills with phentermine weight loss pills that actually work fast how to lose weight under arms how to lose weight based on your body type does hot yoga make you lose weight 10 facts about diet pills allegra and blood pressure medication high blood pressure management and treatment what diet pills can you take with high blood pressure bestof blood pressure medication what is the best drug to lower blood pressure fibromyalgia and blood pressure medication what if i forgot to take my blood pressure medication blood pressure medication calming midamar blood pressure medication chemical formula of blood pressure pills biolyfe cbd gummies erection stimulant cbd gummies for ed cbd gummies jorge ramos cbd oil cbd oil for pain cbd gummies for arthritis and joint pain cbd oil in gummy bears cbd for sleep doseage cbd oil for anxiety gummies uk what are hemp gummies for martga stewart cbd gummies hemp extract gummies 25 mg biolife cbd gummies for sex reviews strong cbd gummies for sleep hillstone cbd gummies reviews