Školení

Školení

Ministerstvo pro místní rozvoj zavedlo od října roku 2016 vzdělávací program pro veřejné zakázky. Cílem je výrazné posílení odbornosti uživatelů v oblasti veřejných zakázek, a to nejen v souvislosti s přijatou právní úpravou, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Vzdělávací program je koncipován jako vícestupňový vzdělávací systém, který se zaměří nejen na zkušené zadavatele, ale má pomoci i těm zadavatelům, kteří se zadáváním mají velmi malou zkušenost.

Jednotlivé části vzdělávacího programu jsou ve většině případů koncipovány jako půldenní semináře, zaměřující se vždy na konkrétní část ZZVZ.
Kromě vzdělávacího programu zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj i další školení vztahující se k aktuálním tématům souvisejícím se ZZVZ.

Školení je určeno pro zadavatele i dodavatele. Během školení není zajištěno občerstvení. Všechna naše školení jsou zdarma. Zároveň žádáme o dodržování časů začátků školení. Děkujeme.

Výběr aktuálně naplánovaných školení:

Listopad 2020

26.11.2020 10:00 - 11:00
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ
30.11.2020 09:30 - 12:00
Místo: On-line forma přes Microsoft Teams
Školení NEN pro zadavatele

Prosinec 2020

01.12.2020 10:00 - 11:30
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ
02.12.2020 09:30 - 12:00
Místo: On-line forma přes Microsoft Teams
Školení NEN pro zadavatele
02.12.2020 10:00 - 11:30
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ
03.12.2020 09:30 - 12:00
Místo: on-line
Školení NEN pro dodavatele
03.12.2020 10:00 - 11:30
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ
07.12.2020 09:30 - 12:00
Místo: On-line forma přes Microsoft Teams
Školení NEN pro zadavatele
08.12.2020 10:00 - 11:30
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ
09.12.2020 10:00 - 11:30
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ
10.12.2020 11:30 - 12:30
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ
10.12.2020 09:00 - 10:00
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ
10.12.2020 09:00 - 10:00
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ
10.12.2020 09:00 - 10:00
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ
10.12.2020 10:15 - 11:15
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ
10.12.2020 10:15 - 11:15
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ
10.12.2020 10:15 - 11:15
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ
10.12.2020 11:30 - 12:30
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ
10.12.2020 11:30 - 12:30
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ
10.12.2020 12:45 - 13:45
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ
10.12.2020 12:45 - 13:45
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ
10.12.2020 12:45 - 13:45
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ
10.12.2020 12:45 - 13:45
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ
15.12.2020 09:30 - 12:00
Místo: On-line forma přes Microsoft Teams
Školení NEN pro zadavatele
15.12.2020 10:00 - 11:30
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ
16.12.2020 10:00 - 11:30
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ
17.12.2020 10:00 - 11:30
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ

Adresy konání školení:

  • AVI – Akademie veřejného investování, Pařížská 4, Praha 1
  • Nadace ABF – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí č. 833/31, Praha 1 (v průchodu)

Jakékoliv dotazy nebo připomínky, můžete posílat na e-mailové adresy: skoleninen@mmr.cz, Frantisek.Studnicka@mmr.cz a Aneta.Stepankova@mmr.cz

Prezentace k dispozici zde:

Prezentace-vzdělávací-program A1
Prezentace – vzdělávací program A2
170111-vzdelavaci-program-A3  Heslo: mmr
Vzdelavaci-program_A3-zmeny-v-oblasti-elektronizace-VZ_10-102018
Prezentace-vzdelavaci-program-A4-A5
Prezentace – vzdelavaci-program A5
Prezentace – vzdělávací program A6
Prezentace – vzdělávací program A7
Prezentace – vzdělávací program A8
Prezentace – vzdělávací program A9
180118-vzdelavaci-program-B1_1
Prezentace – vzdělávací program B3
Prezentace-180612_GDPR-seminar-elektronizace
181002_elektronizace zadávacích řízení
Prezentace – vzdělávací program C – Uplatňování enviromentálních požadavků ve veřejných zakázkách – část 1, část 2, část 3, část 3 příloha
Principy 3E v rámci veřejného nakupování 1
Principy 3E v rámci veřejného nakupování 2

Prezentace k online školení (MS Teams):

Veřejné zakázky malého rozsahu
Veřejné zakázky malého rozsahu – nová metodika
Zadávání v nouzovém stavu
Zjednodušený režim zjednodušeně
Aktuality z legislativy
Obsah zadávací dokumentace Zjednodušené podlimitní řízení
VZMR – uveřejňovací povinnosti a přiměřenost
Elektronické katalogy a možnosti jejich využití
Kvalita v zadávacím řízení

Prezentace k Odbornému semináři pro nemocnice:

FN Olomouc_Spolecne_zadavani
FN Plzeň_zakázky SZM
FN Plzeň_zakázky zdravotnická technika
KNTB _zakázky pro laboratoře
MMR_metodika praní prádla
RU_Zakázky na léčivé přípravky
ÚVN_Dynamický nákupní systém na dodávky léčivých přípravků
ÚVN_Způsob hodnocení u komodity SZM
ÚVN_Dynamický nákupní systém
RÚ_Praktické zkušenosti RÚ související se zadáváním veřejných zakázek
NNM_Hodnocení kvality a eAukce ve VZ
MZ_Pohled MZ na veřejné zakázky ve zdravotnictví
MMR_Jak EU pomáhá ve zdravotnictví
FNO_Struktura VZ_budoucí elektronická podpora u léčiv

Prezentace ke konferenci Den s veřejnými zakázkami:

Čas a veřejné zakázky
Elektronické katalogy a možnost jejich využití
Jak EU pomáhá v ČR
Kvalifikace a hodnocení ve zjednodušeném podlimitním řízení
Kvalita v zadávacím řízení
Nabídky v elektronické podobě jejich otevírání a související otázky
Problematika vertikální a horizontální spolupráce mezi veřejnými zadavateli
Uveřejňovací povinnosti
Uveřejňovací povinnosti – příloha
Vnitřní předpis k zadávání veřejných zakázek – rady, tipy
Vyhrazené změny závazku
VZMR – uveřejňovací povinnosti a přiměřenost
Zastoupení ve veřejných zakázkách

 

 

 

Logo MMR
© 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.