22 Čvn

Komoditní burzy

Usnesením Vlády České republiky ze dne 18. ledna 2016 č. 24 k resortním systémům centralizovaného zadávání byl stanoven seznam komodit, které jsou povinně na jednotlivých resortech a jejich podřízených organizacích centralizovaně nakupovány.

Komoditami, u kterých centralizované nákupy dlouhodobě  fungují, jsou elektrická energie a zemní plyn. Převážná většina těchto nákupů se již více než 10 let uskutečňuje na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno (https://www.cmkbk.cz/). Kombinace centralizovaného nákupu a prostředí komoditní burzy je velice efektivní, proto tímto  způsobem nakupují komodity kromě orgánů státní správy i ostatní veřejní zadavatelé.

Příklady subjektů a jejich úspor při nákupech prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno:

Ministerstva 

Krajské úřady

Města

Ostatní

 

 

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
hot reaction male enhancement x1 male performance enhancer rhino rush pills review mxm ultra force male enhancement natural supplements for sexual performance natural boost cbd gummies for erectile dysfunction best over the counter pills for sex regen cbd gummies for penis growth honey bae male enhancement supplement reviews powerful viagra gold lid black pills what is the most effective natural male enhancement dr oz on steel rx for male enhancement is clomipramine used to treat premature ejaculation how to naturally treat erectile dysfunction male enhancement pills over the counter ingredients marketing erectile dysfunction product to church number 1 selling weight loss supplement diet pills that burn belly fat ice hack to burn belly fat keto gummies as seen on shark tank weight loss supplements for men gnc how to burn lower belly fat quickly select keto acv gummies how to burn side fat belly sivan full spectrum cbd gummies deluxe hemp gummy rings where to buy cannabis gummies what are pure hemp gummies used for thc cbd pain stick royal cbd gummy bears how many cbd products are there hemp cbd gummies and high blood pressure how many milligrams of cbd should i take for anxiety does 25 mg of thc with 500mg cbd relieve pain sour gummy worms thc edibles how much dosage of cbd for anxieties cannabis gummie cherry bombs cbd for toe pain cbd daily dose anxiety cbd benefits for asthma