22 Čvn

Komoditní burzy

Usnesením Vlády České republiky ze dne 18. ledna 2016 č. 24 k resortním systémům centralizovaného zadávání byl stanoven seznam komodit, které jsou povinně na jednotlivých resortech a jejich podřízených organizacích centralizovaně nakupovány.

Komoditami, u kterých centralizované nákupy dlouhodobě  fungují, jsou elektrická energie a zemní plyn. Převážná většina těchto nákupů se již více než 10 let uskutečňuje na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno (https://www.cmkbk.cz/). Kombinace centralizovaného nákupu a prostředí komoditní burzy je velice efektivní, proto tímto  způsobem nakupují komodity kromě orgánů státní správy i ostatní veřejní zadavatelé.

Příklady subjektů a jejich úspor při nákupech prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno:

Ministerstva 

Krajské úřady

Města

Ostatní

 

 

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
instant erection pills online best supplement to prevent premature ejaculation erectile dysfunction non medical treatment xength x1 male performance enhancer reviews otc prostate health pills for erections ksx male enhancement reviews day and night pills sex does adderall help sex drive where do i find rhino male enhancement pills male enhancement surgery near me apx male enhancement pills how does exercise help erectile dysfunction fda stag male enhancement pills recall will viagra help after a laminectomy new fda approved diet pills proburn keto gummies reviews how to know if keto pills work what are the side effects of keto blast gummies do keto pills work without keto diet nourishable apple cider vinegar and turmeric gummies high protein recipes to lose weight 6 pack acv gummies fastin diet pills prescription k28 reviews on goli acv gummies do keto pill actually work tengda diet pills results cbd pet product west salem wi cbd for insomnia and anxiety free cbd gummies trial copd purekana cbd gummies 7 things to know before using cbd oil for pain captain cbd gummies 200 mg best cbd tincture products how long does the effect of cbd gummies last cbd oil instant pain relief cbd cream for pain in spanish tropical hemp gummies coupon code for cbd gummies cbd oil pain relief near me divinity cbd gummies reviews