30 Čvc

Zprávy o hodnocení centrálního nákupu státu


Zprávy o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání

Zprávy za roky 2014 a 2015 vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, zprávy za následující roky zpracovává Ministerstvo financí.

Zpráva Usnesení Vlády
Zpráva o hodnocení centrálního
nákupu státu a resortních systémů
centralizovaného zadávání
za rok 2018
Zprava_2018_Zprava-o-hodnoceni-CNS-
a-resortnich-systemu-centralizovaneho-
zadavani

Zprava-Pr-003_2018_Analyza-systemu-
centralniho-nakupu-ve-vybranych-statech-EU

Zprava-Pr-002_2018_Analyza-nakupu-elektricke-energie
Zprava-Pr-001_2018_Analyza-resortne-
nakupovanych-komodit-a-vyjimek
Usneseni_2019-0487_o-Zprave-
o-hodnoceni-CNS-a-resortnich-systemu-
CZ-za-rok-2018-a-o-pravidlech-SN
Zpráva o hodnocení centrálního
nákupu státu a resortních systémů
centralizovaného zadávání
za rok 2017
Zprava_2017_Zprava-o-hodnoceni-CNS-a-RSCZ
Zpráva o hodnocení centrálního
nákupu státu a resortních systémů
centralizovaného zadávání
za rok 2016
Zprava_2016_Zprava-o-hodnoceni-resortnich-
systemu-centralizovaneho-zadavani-a-CNS
Zpráva o hodnocení centrálního
nákupu státu a resortních systémů
centralizovaného zadávání
za rok 2015
Zpráva o hodnocení resortních systémů
centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2015
Usnesení vlády ze dne 8. června 2016 č. 516
ke Zprávě o hodnocení resortních systémů
centralizovaného zadávání veřejných zakázek
za rok 2015
Zpráva o hodnocení centrálního
nákupu státu a resortních systémů
centralizovaného zadávání
za rok 2014
Zpráva o hodnocení resortních systémů
centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2014
Usnesení vlády ze dne 15. června 2015 č. 473
k Zprávě o hodnocení resortních systémů
centralizovaného zadávání
veřejných zakázek za rok 2014
Zpráva o hodnocení centrálního
nákupu státu a resortních systémů
centralizovaného zadávání
za rok 2013
Zpráva o hodnocení resortních systémů
centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2013
Usnesení vlády ze dne ze dne 4. června 2014
č. 427 ke Zprávě o hodnocení resortních
systémů centralizovaného zadávání
veřejných zakázek za rok 2013
Zpráva o hodnocení centrálního
nákupu státu a resortních systémů
centralizovaného zadávání
za rok 2012
Zpráva o hodnocení resortních systémů
centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2012
Usnesení vlády ze dne 5. června 2013
č. 419 ke Zprávě o hodnocení resortních
systémů centralizovaného zadávání

 

 

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
harpy x male enhancement maximize male enhancement directions lion king male enhancement pills doctors treating premature ejaculation in rockford il can losing weight help premature ejaculation cover male brazilian bikini with enhanced pouch rl x male enhancement mega man male enhancement pills can crystial meth help with erectile dysfunction compare medications for erectile dysfunction where can you get viagra pills meds to help withlow sex drive men green para hombres paradise sex pills anaconda male enhancement does not work shark keto gummies how to burn belly fat and lose weight does helios burn belly fat cvs fiber gummies keto when is the best time to take keto acv gummies speedy acv keto gummies reviews weight loss surgery vitamins and supplements will doing the elliptical burn belly fat belly fat burning beverages belly fat burning exercises for ladies at home vibez keto gummies website keto fresh gummies reviews best cbd supplement for sleep where can i buy cbd products near fenwick island delaware proper cbd gummies tiger woods cbd and sleep help pure cbd gummies online review choice cbd gummies cbd vegan gummies 25mg each 500 mg michigan gummies thc dies cbd help with sleep and pain does cbd help for pain why does cbd help sleep do cbd edibles help sleep thc gummies mankato mn sleep cbd spray 500mg