30 Čvc

Prováděcí předpisy ke koncesnímu zákonu

Pozn. dočasně ponecháno. Od 1. 10. 2016 vstoupil v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vyhlášky k zákonu č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení:

Vyhláška č. 217/2006 Sb., kterou se provádí koncesní zákon
Vyhláška č. 217/2006 Sb.

Vyhláška č. 238/2006 Sb., kterou se stanoví náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření koncesní smlouvy nebo smlouvy podle koncesního zákona a ke změně uzavřené koncesní smlouvy nebo smlouvy podle koncesního zákona.
Vyhláška č. 238/2006 Sb.

Vyhláška ministerstva financí č. 392/2010 Sb., o stanovení náležitostí obsahu žádosti o předchozí stanovisko Ministerstva financí v oblasti veřejných zakázek
(účinnost od 27. 12. 2010)
Vyhláška č. 392/2010 Sb., o stanovení náležitostí obsahu žádosti o předchozí stanovisko MF ČR

Nařízení vlády k zákonu č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení:

Nařízení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 456, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 456/2013 Sb., kterým se novelizují nařízení vlády č. 77/2008 Sb. a 78/2008 Sb.

Nařízení vlády č. 78/2008 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2014
Nařízení vlády č. 78/2008 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2014
Zdroj: http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/ [online: 8. 1. 2014]

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
vasectomy reduce sex drive sex drive quote in car cock shiny ways to stop premature ejaculation tonight easy penis enlargement tylenol and sex drive increasing sex drive while on birth control enlarge penis length sex drive in 9 month pregnancy can weight loss affect your sex drive how to fix decreased sex drive with birth control rear drive sex position what is sex high drive high sex drive in late pregnancy vitamins to boost sex drive after memopause which hormone would be a loss of sex drive best male sex drive supplements how to enlarge your penis with your hands what is black ant male enhancement tips to improve sex drive in men pandemic no sex drive premature ejaculation masturvation technique does molly help with premature ejaculation sleeping and waking up right on cbd oil redeem therapeutics cbd sleep gummies thc vs cbd gummies cbd for pain higest gross cannaverda cbd gummies for sale what cbd helps you sleep cbd oil for pain do you take by mouth cbd thc ratio for nerve pain does cbd cure pain thc cbd melatonin gummies how long does it take for cbd to work gummies thc cbd for back pain does cbd gummies show up in your system avid hemp gummies 500mg cbda vs cbd for pain ree drummond cbd gummies can k9 units smell cbd gummies how long before cbd oil kicks in on kner pain