06 Pro

Správní poplatky SKD

Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, podléhá žádost o zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů, žádost o změnu zápisu a žádost o výpis ze seznamu správnímu poplatku.

Výše jednotlivých správních poplatků

 • Žádost o zápis do seznamu: 3000 Kč
 • Žádost o změnu zápisu v seznamu: 1000 Kč
 • Výpis ze seznamu: 15 Kč / 1 strana

Správní poplatky lze uhradit:

 • kolkovými známkami
 • v hotovosti na pokladnách Ministerstva pro místní rozvoj:
  • hlavní pokladna: Staroměstské nám. 6, Praha 1
   pokladní hodiny: Po – Čt: 10 – 12, 13 – 15 hod; Pá: 10 – 12, 13 – 14:30 hod
  • pokladna – pracoviště Na Příkopě 3, Praha 1
   pokladní hodiny: Po – Pá: 9 – 11 hod
  • pokladna – pracoviště Letenská 3, Praha 1
 • peněžní poukázkou
 • převodem na účet Ministerstva pro místní rozvoj, číslo účtu 3711-629001/0710. Účet je veden u ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1; jako variabilní symbol se uvede IČ žadatele. Kód pro platby ze zahraničí je IBAN: CZ09 0710 0037 1100 0062 9001 nebo BIC (SWIFT) kód: CNBACZPP.

 

 

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
what happened to my libido male buy epic male enhancement atomicx optimum male enhancer vigenix male enhancement pills finasteride side effects premature ejaculation male libido boosting foods estradiol male libido can prostate massage help premature ejaculation does vigrx plus increase sperm count drinking and sexual performance vigrx oil singapore exercise to enlarge penis how i cure premature ejaculation is there a cure for premature ejaculation quora how did jazz jennings lose weight does golo really work to lose weight thermo burn diet pills are diet pills a factor of increased sex drive diet pills what do they do can you lose weight by eating salads how to lose weight working 3rd shift keto fat pills and kelly clarkson takes dr sebi diet pills best diet to lose weight and tone up cbd asutra chill pain away green roads cbd gummies groupon do cbd gummies work for smoking divinity labs cbd gummies reviews cbd capsules vs gummies cbd roll on for pain walgreens high milligram cbd gummies jgo cbd gummies party pack can u get addicted to cbd gummies hazel hills cbd gummies where to buy maximum cbd dosage for sleep how much cbd oil to take for sleep can cbd oil relieve severe pain do cbd vape pens help anxiety how much cbd gummy do cbd tinctures help with anxiety