06 Pro

Správní poplatky SKD

Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, podléhá žádost o zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů, žádost o změnu zápisu a žádost o výpis ze seznamu správnímu poplatku.

Výše jednotlivých správních poplatků

 • Žádost o zápis do seznamu: 3000 Kč
 • Žádost o změnu zápisu v seznamu: 1000 Kč
 • Výpis ze seznamu: 15 Kč / 1 strana

Správní poplatky lze uhradit:

 • kolkovými známkami
 • v hotovosti na pokladnách Ministerstva pro místní rozvoj:
  • hlavní pokladna: Staroměstské nám. 6, Praha 1
   pokladní hodiny: Po – Čt: 10 – 12, 13 – 15 hod; Pá: 10 – 12, 13 – 14:30 hod
  • pokladna – pracoviště Na Příkopě 3, Praha 1
   pokladní hodiny: Po – Pá: 9 – 11 hod
  • pokladna – pracoviště Letenská 3, Praha 1
 • peněžní poukázkou
 • převodem na účet Ministerstva pro místní rozvoj, číslo účtu 3711-629001/0710. Účet je veden u ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1; jako variabilní symbol se uvede IČ žadatele. Kód pro platby ze zahraničí je IBAN: CZ09 0710 0037 1100 0062 9001 nebo BIC (SWIFT) kód: CNBACZPP.

 

 

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.