06 Pro

Správní poplatky SKD

Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, podléhá žádost o zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů, žádost o změnu zápisu a žádost o výpis ze seznamu správnímu poplatku.

Výše jednotlivých správních poplatků

 • Žádost o zápis do seznamu: 3000 Kč
 • Žádost o změnu zápisu v seznamu: 1000 Kč
 • Výpis ze seznamu: 15 Kč / 1 strana

Správní poplatky lze uhradit:

 • kolkovými známkami
 • v hotovosti na pokladnách Ministerstva pro místní rozvoj:
  • hlavní pokladna: Staroměstské nám. 6, Praha 1
   pokladní hodiny: Po – Čt: 10 – 12, 13 – 15 hod; Pá: 10 – 12, 13 – 14:30 hod
  • pokladna – pracoviště Na Příkopě 3, Praha 1
   pokladní hodiny: Po – Pá: 9 – 11 hod
  • pokladna – pracoviště Letenská 3, Praha 1
 • peněžní poukázkou
 • převodem na účet Ministerstva pro místní rozvoj, číslo účtu 3711-629001/0710. Účet je veden u ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1; jako variabilní symbol se uvede IČ žadatele. Kód pro platby ze zahraničí je IBAN: CZ09 0710 0037 1100 0062 9001 nebo BIC (SWIFT) kód: CNBACZPP.

 

 

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
free cbd gummies for erectile dysfunction ed pills and poppers sexual enhancement products in usa male enhancing products water rl max male enhancement rise male enhancement yo buy in nj oak ridge medical clinic erectile dysfunction male enhancement bigger near me speed up weight loss supplements flat belly fat burning exercises ginger water to burn belly fat are any weight loss supplements safe does weed burn belly fat exercise to burn belly fat fast at home life time keto gummies can you burn belly fat by doing ab exercises fat burner flat belly nutri vet weight loss supplement 1 bottle of apple cider vinegar gummies research on weight loss supplements nih weight loss supplements what is the best weight loss supplements reviews on CBD gummies for sleep CBD pain management doctor CBD herv good for pain CBD ease products buy CBD oil for anxiety CBD product office CBD products sold in california CBD oil sleep vape hemp bombs CBD gummies show up on drug test how does CBD gummies help with ed 50mg CBD gummie fish CBD health benefits diabetes natures boost CBD gummies near me recommeded dose of CBD oil for pain what are the best CBD gummies for inflammation CBD pills for pain best CBD ratio for sleep insomnia premium CBD flower anxiety