13 Čvc

Archiv

Archiv stanovisek expertní skupiny MMR k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Stanovisko ke GPA 2
– stanovisko, zda se na veřejnou zakázku vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (Government Procurement Agreement – GPA), jež upravuje základní principy a základní práva a povinnosti, které je nutné dodržovat při zadávání veřejných zakázek na území smluvních stran GPA.

Sdělování údajů z nabídek v elektronické podobě
Sdělování údajů z nabídek v elektronické podobě

Stanovisko k aplikaci nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel ve vztahu k zavádění nového standardu měření spotřeby pohonných hmot (WLTP)
Stanovisko k aplikaci nařízení vlády č. 173/2016 Sb.

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2018
Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2018

Zjednodušený režim
Zjednodušený režim

Aplikace § 222 v případě sektorových veřejných zakázek a veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti
Aplikace § 222 v případě sektorových veřejných zakázek a veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti
Výklad platný do účinnosti novely č. 166/2023 Sb. (účinné od 16. 7. 2023)

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2017
Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2017

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele
Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Stanovisko k aplikaci nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel ve vztahu k plnému zavedení nové metodiky měření spotřeby pohonných hmot (WLTP) od 1. 1. 2021
Stanovisko k aplikaci nařízení vlády č. 173/2016 Sb.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
hows xxx zone pills male enhancement buckram male enhancement reviews shark tank erectile dysfunction cure male pienis enhancement pills animal cbd gummies male enhancement do male enhancement pills have permanent results male supplement for libido philippines how to use swag sex pills provitra male enhancement support drugs to treat erectile dysfunction in nigeria oils that help penis enlargement herbal male enhancement supplements endovex male enhancement formula does viagra cure pe how does sex pills look like extenze male enhancement pill review keto score acv gummies phys weight loss drink supplements did oprah endorse keto gummies does an elliptical machine burn belly fat vespa supplement weight loss how to force your body to burn belly fat effective weight loss supplements uk what exercises burn side belly fat what is the apple cider vinegar gummies good for fat burning belly button patch review fitlife keto acv gummies weight loss supplement green coffee bean CBD gummy bears 900 mg free sample of CBD oil lotion for pain CBD gummies miami beach fl martha srewart CBD gummies pains females cbd eaze CBD gummies free CBD pet products do CBD gummies increase heart rate do hemp oil gummies raise blood pressure CBD to help with anxiety recommended CBD dose for anxiety CBD for chronic pain and inflammation