13 Čvc

Archiv

Archiv stanovisek expertní skupiny MMR k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Sdělování údajů z nabídek v elektronické podobě
Sdělování údajů z nabídek v elektronické podobě

Stanovisko k aplikaci nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel ve vztahu k zavádění nového standardu měření spotřeby pohonných hmot (WLTP)
Stanovisko k aplikaci nařízení vlády č. 173/2016 Sb.

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2018
Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2018

Zjednodušený režim
Zjednodušený režim

Aplikace § 222 v případě sektorových veřejných zakázek a veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti
Aplikace § 222 v případě sektorových veřejných zakázek a veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti
Výklad platný do účinnosti novely č. 166/2023 Sb. (účinné od 16. 7. 2023)

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2017
Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2017

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele
Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Stanovisko k aplikaci nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel ve vztahu k plnému zavedení nové metodiky měření spotřeby pohonných hmot (WLTP) od 1. 1. 2021
Stanovisko k aplikaci nařízení vlády č. 173/2016 Sb.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
dr sebi products for erectile dysfunction supplements to help with male libido can homeopathy cure erectile dysfunction avana cbd gummies male enhancement cheap male enhancement pills that work alpha strike elite male enhancement gnc best product for male enhancement medicine used to treat premature ejaculation safe over the counter sex pills injection and pills for ed acv burn keto gummies keto gummies for losing weight diet pill side effects adipex can you take alli with other diet pills good diet water pills belive apple cider vinegar gummies healthy feet diet pills real ephedrine diet pills for sale side effects of keto tone diet pills diet pill in the 80s super model fit diet pills review acv fast formula gummies what happens when you stop taking fat burning pills workouts to do at home to lose weight how to lose weight around your face is true form keto gummies legit medications that make you lose weight do b vitamins help you lose weight hemp cannabidiol cbd extract oil for anxiety ultimate cbd pain relief cream nature one cbd gummies cbd oul that treats depression anxiety and migraines cbd for sleep gummies full plant quality cbd oil for chronic pain cbd gummies before tattoo cbd to help sleep premium organics cbd gummies liberty gummies cbd cbd vape kit for pain near me hemp gummies with thc