03 Říj

Metodiky formální

Metodiky formální

Čestné prohlášení ke střetu zájmů

Oznámení o výběru dodavatele

Oznámení o výběru dodavatele – nadlimitní řízení

Oznámení o vyloučení účastníka

Oznámení o zrušení zadávacího řízení

Písemná zpráva zadavatele

Protokol o otevírání nabídek

Ustanovení členů hodnotící komise

Ustanovení členů komise pro otevírání nabídek

Zpráva o hodnocení nabídek

Žádost o písemné objasnění či doplnění nabídky

 

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.