17 Pro

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení (§ 1- § 32) (81)
ČÁST DRUHÁ Základní ustanovení o zadávacích řízení (§ 33 – § 51) (58)
ČÁST TŘETÍ Podlimitní řízení (§ 52 – § 54) (15)
ČÁST ČTVRTÁ Nadlimitní režim (§ 55 – § 128) (102)
ČÁST PÁTÁ Zjednodušený režim (§ 129) (1)
ČÁST ŠESTÁ Zvláštní postupy (§ 130 – § 150) (26)
ČÁST SEDMÁ Postup pro zadávání sektorových veřejných zakázek (§ 151 – § 173) (5)
ČÁST OSMÁ Postup při zadávání koncesí (§ 174 – § 186) (0)
ČÁST DEVÁTÁ Postup pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti (§ 187 – § 209) (2)
ČÁST DESÁTÁ Společné ustanovení (§ 210 – § 223) (81)
ČÁST JEDENÁCTÁ Informační systém o veřejných zakázkách (§ 224 – § 232) (3)
ČÁST DVANÁCTÁ Systém certifikovaných dodavatelů (§ 233 – § 240) (2)
ČÁST TŘINÁCTÁ Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele (§ 241 – § 272) (7)
ČÁST ČTRNÁCTÁ Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 273 – § 278) (0)
ČÁST PATNÁCTÁ Účinnost (§ 279) (2)
NEZAŘAZENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI (7)

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
does taking extra viagra help you last longer male enhancement pills proven to work natural male enhancement foods vivax male enhancement ingredients newest diet pill fda approved diet pills for kids under 18 lose weight and feel great best way for women over 40 to lose weight healthy foods to lose weight dinner does keto slim diet pills work does diet master pills work best fat burner pill for men can you drink diet soda on wegovy gaining weight when trying to lose cbd for chrinic pain cbd white chocolate pain relief lotion cbd gummies for anxiety non drowsy boost thc gummies review vitacore cbd gummies price cbd gummies prix cbd spectrum gummies reviews denver gummies thc what is the best cbd gummies for chronic pain reviews on prime cbd gummies funny male enhancement commercial will tryptophan help my premature ejaculations male enhancement patches that work what is the best natural supplement for erectile dysfunction best price on ed pills enhance male contractions orgasms using viagra with other supplements what foods help you get hard immediately with viagra blood pressure medication and adhd old blood pressure medication alcohol cessation sleep strips cbd koi cbd gummies ingredients hemp watermelon gummies cbd gummies for penis full body cbd gummies penis enlargment hemp bombs cbd gummies effects