17 Pro

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení (§ 1- § 32) (73)
ČÁST DRUHÁ Základní ustanovení o zadávacích řízení (§ 33 – § 51) (55)
ČÁST TŘETÍ Podlimitní řízení (§ 52 – § 54) (13)
ČÁST ČTVRTÁ Nadlimitní režim (§ 55 – § 128) (87)
ČÁST PÁTÁ Zjednodušený režim (§ 129) (1)
ČÁST ŠESTÁ Zvláštní postupy (§ 130 – § 150) (19)
ČÁST SEDMÁ Postup pro zadávání sektorových veřejných zakázek (§ 151 – § 173) (4)
ČÁST OSMÁ Postup při zadávání koncesí (§ 174 – § 186) (0)
ČÁST DEVÁTÁ Postup pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti (§ 187 – § 209) (2)
ČÁST DESÁTÁ Společné ustanovení (§ 210 – § 223) (67)
ČÁST JEDENÁCTÁ Informační systém o veřejných zakázkách (§ 224 – § 232) (3)
ČÁST DVANÁCTÁ Systém certifikovaných dodavatelů (§ 233 – § 240) (2)
ČÁST TŘINÁCTÁ Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele (§ 241 – § 272) (7)
ČÁST ČTRNÁCTÁ Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 273 – § 278) (0)
ČÁST PATNÁCTÁ Účinnost (§ 279) (2)
NEZAŘAZENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI (7)

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.