03 Říj

Metodiky sociální

Odkaz na stránky MPSV, speciálně zaměřené na sociálně odpovědné zadávání (sociální, ekologicko – zelené aspkety, inovativní aspekty). Na stránkách komplexní informace k tématu odpovědného zadávání veřejných zakázek https://www.sovz.cz/

Pomůcka ČKAIT pro aplikaci nových zásad odpovědného zadávání ve veřejných zakázkách na projektové práce  – odborný článek a metodika ČKAIT
Článek: Aplikace zásad odpovědného zadávání ve veřejných zakázkách na projektové práce | ČKAIT (ckait.cz)
Metodika: Aplikace_zasad_odpovedneho_zadavani_ve_verejnych_zakazkach_na_projektove_prace.pdf (ckait.cz)

Upozorňujeme na metodiku k tématu odpovědného veřejného zadávání, kterou na svých internetových stránkách uveřejnilo MPSV:
Nově k dispozici:
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/05/sovz_metodika_text_web.pdf

Metodické doporučení ve věci zadávání veřejných zakázek v oblasti dopravní obslužnosti se zohledněním sociálních aspektů – stanovení minimálního finančního ohodnocení řidičů
Metodické doporučení ve věci zadávání veřejných zakázek v oblasti dopravní obslužnosti se zohledněním sociálních aspektů – stanovení minimálního finančního ohodnocení řidičů

Stanovisko k možnostem měnit smlouvu u smluv na dopravní obslužnost
Stanovisko k možnostem měnit smlouvu u smluv na dopravní obslužnost

EU model spravedlivé nakupování
EU model spravedlivé nakupování

Průvodce – sociálně citlivé nakupování
Průvodce – sociálně citlivé nakupování

Příručka EU – sociální zadávání
Příručka EU – sociální zadávání

Společensky odpovědné zadávání VZ
V příručce je zmíněna možnost vymezit sociální podmínky zadavatele zaměstnáváním nezaměstnaných ve vazbě na místě příslušný úřad práce – tedy regionálně. Na základě konzultací s pracovníky EK nelze takto zohlednit sociální aspekty veřejné zakázky. Tyto sociální aspekty lze zohlednit pouze bez omezení na konkrétní regiony a nelze sociální aspekty vázat ani na místně příslušný úřad práce.
Společensky odpovědné zadávání VZ

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
5k rhino male enhancement erectile dysfunction pills from usa enzyte male enhancement commercial male libido enhancers usa primal pro xr male enhancement super hard male sex enhancement pills benefits supplements for libido male dr oz pills viagra what kind of sex pills are there male sexual enhancement pills reviews does viagra cure pe viagra pills for sell what are some names of prescription diet pills when you have diarrhea do you lose weight how many calories does a man need to lose weight will hormones help me lose weight weight loss plan to lose 20 pounds what is norex diet pill diet for gut health and weight loss carrie underwood weight loss diet will cbd oil cure my anxiety irie cbd pain reviews buy pure cbd gummies how much cbd oil do i take for anxiety condor cbd gummies steve harvey are 1 to 1 thc cbd gummies strong kushly cbd gummies owner cbd oil gummies dosage which cbd gummies are best for arthritis just cbd gummies drug test best cbd cream for osteoarthritis pain sold in colorado spectrum cbd gummies for men cbd clinical trials for chronic pain montel williams cbd oil lenitiv products latest best cbd for pain cbd oil benefits reviews cbd products for pets suwanee cbd dosage for chronic pain cbd products in iowa cbd gummies market share