04 Úno

Anonymizovaná nejčastější auditní zjištění

Vybraná anonymizovaná nejčastější auditní zjištění:

Zjištění č. 1 Neúplné podkladové dokumenty
Zjištění č. 2 Nedodržení termínů
Zjištění č. 3 Nerespektování podmínek vyplývajících ze ZVZ
Zjištění č. 4 Stanovení nepřiměřených kvalifikačních či technických předpokladů
Zjištění č. 5 Nevhodně stanovená hodnotící kritéria
Zjištění č. 6 Nedodržení druhu zadávacího řízení veřejné zakázky
Zjištění č. 7 Podstatné změny smlouvy
Zjištění č. 8 Rozpory
Zjištění č. 9 Smluvní pokuty
Zjištění č. 10 Diskriminační definice předmětu veřejné zakázky

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
what causes low sex drive in young men sex drive in second trimester pregnancy clomipramine for premature ejaculation vigrx delay uk vyvanse reduced sex drive penis enlargement when erect xxx vigrx plus ingredients penis enlargement delhi india does plan b lower sex drive premature ejaculation spray singapore does premature ejaculation spray work sexual abuse higher sex drive change in sex drive birth control effective penis enlarger taxi drive sex techniques to stop performance anxiety sexually how to check for premature ejaculation male enhancement pills edmonton how to boost my low sex drive why is my sex drive high all of a sudden marijuanas effect on sex drive novarel for penis enlargement in men best bio health cbd gummies para que sirve cbd gummies mayo clinic highest mg cbd gummies cbd gummies for essential tremor cbd wellness gummies benefits full body health cbd gummies can i take cbd gummies on a plane uk which is better for sleep cbd or cbn hempclinic hemp chill gummies sour breastfbuying cbd oil for anxiety cbd oil for sciatica pain uk how effective is cbd for anxiety tiger woods eagle cbd gummies cbd lotion for pain topeka ks cbd gummy nutrition facts calm by wellness cbd sleep midwest miracle cbd gummies is it okay to take a cbd gummies every night