24 Říj

Různé

V níže uvedených rubrikách naleznete ostatní metodické materiály, analýzy, ankety apod.

Ministerstvo spravedlnosti v součinnosti s Finančním analytickým úřadem připravili informativní materiál k problematice skutečných majitelů „Příručka evidování skutečných majitelů“. Cílem Příručky je srozumitelně představit pojem skutečného majitele, a to především z hlediska jeho zjišťování a následného evidování v evidenci skutečných majitelů podle právní úpravy účinné od 1. června 2021. Informace v Příručce jsou primárně určeny pro tzv. evidující osoby, tj. ty, kdo mají plnit evidenční povinnost. Příručka však může představovat užitečný informační rámec i pro další subjekty, které s údaji z evidence skutečných majitelů pracují. Příručka je nezávazná, její účel je čistě informativní a pomocný.
Příručka: priruckaSM.pdf (justice.cz)
Evidence skutečných majitelů: Informační systém evidence skutečných majitelů – Ministerstvo spravedlnosti České republiky (justice.cz)
kw rolex daytona mens 40mm 116520 stainless steel oyster bracelet usa to develop a surprisingly cutting edge high-level superior important features take a look at.swiss grade tw rolex datejust 41mm mens 116334blsj oyster bracelet.

Aktualita MMR: Změna v postupu zadavatele před uzavření smlouvy – zjišťování skutečného majitele vybraného dodavatele
Aktualita MMR: Změna v postupu zadavatele před uzavření smlouvy – zjišťování skutečného majitele vybraného dodavatele

Průvodce základy regulace obličejových masek, jakožto osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků
Průvodce základy regulace obličejových masek, jakožto osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků

Zpracování stanoviska pro zadávání veřejných zakázek vzhledem ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše
Stanovisko MMR pro zadávání veřejných zakázek vzhledem ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše


Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
male enhancement best results are rhino sex pills safe does penis enlarging pills exist benifit of erectile dysfunction pills best premature ejaculation pills in kenya top 5 pills for erectile dysfunction where to get male enhancement pills near me rhino gummies male enhancement gummy bear erection pills black stone male enhancer anti androgen pills male libido does viagra help with ed reviews for instant keto pills keto gummies weight loss reviews how many keto advanced weight loss pills do you take bee xtreme diet pills metamucil help lose weight what pills can u take to clear out body fat does xtreme fit keto gummies work diet pills with conjugated linoleic acid what time to stop eating at night to lose weight hydroxycut diet pills reviews which blood pressure medication has the fewest reported side effects free blood pressure medication texas is ramipril a blood pressure medication medication for blood pressure that starts with t blood pressure medication versace high blood pressure medication clip clipart self treatment for high blood pressure can i take my blood pressure medication late garlic pills dosage for high blood pressure blood pressure medication safe for kidneys can you take blood pressure medication before bloodwork goal for blood pressure treatment in 40 year old man cbd oil for pain and anxiety for sale best for pain thc cbd joint pain and sleep eatable cbd cbd gummies green roads does topical cbd help with pain benefits of cbd oil for seniors