21 Bře

Zpráva o fungování NEN

Ministerstvo pro místní rozvoj má, dle usnesení vlády č. 628/2014 k používání národního elektronického nástroje v rámci národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek, odstavec 2) bod 7) povinnost “předkládat vládě vždy do 30. dubna každého kalendářního roku zprávu o fungování NEN v období za předcházející kalendářní rok“.

Cílem zprávy o fungování NEN je zhodnocení samotného systému NEN, a to z jak pohledu statistik jeho využívání, tak identifikace silných a slabých stránek. Součástí je i návrh opatření k realizaci v dalším období.

Zprávy o fungování NEN

Zpráva o fungování NEN Usnesení vlády
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro
zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2021
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 14. července 2022 č. 601 ke Zprávě o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2021
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro
zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2020
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2020 Usnesení vlády ze dne 10. května 2021 č. 444 ke Zprávě o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2020
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro
zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2019
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro
zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2019
Usnesení vlády ze dne 11. května 2020 č. 527 ke Zprávě o
fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání
veřejných zakázek (NEN) za rok
2019
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro
zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2018
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2018
Usnesení vlády ze dne 10. června 2019 č. 412 ke Zprávě o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2018
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro
zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2017
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2017
Usnesení vlády ze dne 19. června 2018 č. 397 ke Zprávě
o fungování Národního elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2017
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro
zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2016
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2016
Usnesení vlády ze dne 11. září 2017 č. 631 ke Zprávě
o fungování Národního elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2016
Zpráva o fungování Národního elektronického nástrojepro
zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2015
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2015
Usnesení vlády ze dne 30. května 2016 č. 483 ke Zprávě
o fungování Národního elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2015
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro
zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2014
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2014
Usnesení vlády ze dne 13. července 2015 č. 568 ke Zprávě
o fungování Národního elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2014
Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
safest over the counter male enhancement pills viagra helps with exercise ayurvedic male enhancement products things to use or help erectile dysfunction extenze male enhancement near me male enhancement pill victi pills forgot before and after sex strike force male enhancement does sex pill help for man does drinking beet juice help with erectile dysfunction best product to stop premature ejaculation can premature ejaculation be cured quora foods that help cure erectile dysfunction free trial sex pills vellela fda male enhancement products help with erectile dysfunction nhs 357 magnum male enhancement usa kong male enhancement pills order cbd gummies for anxiety thc edible gummy bears cbd cbd gummies and pregnancy potential benefits of cbd delta 9 gummies best price cbd gummies ss cbd gummy bears ingredients hemp gummies il is cbd good for sleeping diamond cbd gummies review fuse cbd gummies thc gummy worm in weed premier hemp gummy reviews are platinum x cbd gummies review cbd super gummies hempworx cbd benefits cbd near me for sleep el toro cbd gummies shark tank urb extrax delta 9 gummies reviews cbd living gummies for sale hellfire cbd gummies do full send gummies have thc