21 Bře

Zpráva o fungování NEN

Ministerstvo pro místní rozvoj má, dle usnesení vlády č. 628/2014 k používání národního elektronického nástroje v rámci národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek, odstavec 2) bod 7) povinnost “předkládat vládě vždy do 30. dubna každého kalendářního roku zprávu o fungování NEN v období za předcházející kalendářní rok“.

Cílem zprávy o fungování NEN je zhodnocení samotného systému NEN, a to z jak pohledu statistik jeho využívání, tak identifikace silných a slabých stránek. Součástí je i návrh opatření k realizaci v dalším období.

Zprávy o fungování NEN

Zpráva o fungování NEN Usnesení vlády
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro
zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2021
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 14. července 2022 č. 601 ke Zprávě o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2021
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro
zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2020
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2020 Usnesení vlády ze dne 10. května 2021 č. 444 ke Zprávě o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2020
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro
zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2019
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro
zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2019
Usnesení vlády ze dne 11. května 2020 č. 527 ke Zprávě o
fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání
veřejných zakázek (NEN) za rok
2019
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro
zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2018
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2018
Usnesení vlády ze dne 10. června 2019 č. 412 ke Zprávě o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2018
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro
zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2017
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2017
Usnesení vlády ze dne 19. června 2018 č. 397 ke Zprávě
o fungování Národního elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2017
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro
zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2016
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2016
Usnesení vlády ze dne 11. září 2017 č. 631 ke Zprávě
o fungování Národního elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2016
Zpráva o fungování Národního elektronického nástrojepro
zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2015
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2015
Usnesení vlády ze dne 30. května 2016 č. 483 ke Zprávě
o fungování Národního elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2015
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro
zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2014
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2014
Usnesení vlády ze dne 13. července 2015 č. 568 ke Zprávě
o fungování Národního elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2014
Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
sex enhancer for male and female penis enlargement fetish literotica does kegels help premature ejaculation varitonil male enhancement pills increased sex drive right after ovulation sex drive increase ayurvedic medicine how to talk about sex drive drugs to enhance male fertility premature ejaculation and sleep apnea penis lubricant penis enlargement vegan sex drive foods keto diet increased sex drive african mojo for penis enlargement sex drive review dream body diet pills side effects belly fat pills costco can i take keto pills with other diet pills true keto boost pills the magic pill macadamia fat bread chinese diet pills for belly fat diet pills for someone with thyroid problems best morning exercise to lose weight cymbalta taken with diet pills keto complete cleanse pills enemas to lose weight cranberry juice to lose weight bracelet that makes you lose weight drugstore diet pills that work is 500mg cbd gummies strong mayim bialik cbd gummies brand how many mg of cbd for pain 1 1 taking cbd in sleep how to use cbd oil for chronic pain just hemp gummies reviews can cbd gummies help with migraine how much cbd oil for animal in acute pain is cbd good for nerve pain cbd hemp flower pain does cbd oil work right away for pain edens herbal cbd gummies