27 Lis

Integrační komponenta NIPEZ

Integrační komponenta NIPEZ

Integrační komponenta NIPEZ (dále jen IK NIPEZ) je jedním z modulů Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek, který řeší napojení informačních systémů NIPEZ na Informační systém základních registrů (ISZR).

Funkce IK NIPEZ

IK NIPEZ a napojení na ISZR zajišťuje aktuální a jednotné informace o subjektech v dotčených systémech NIPEZ vznikajících v souvislosti s registrovanou needitační agendou A53 (Zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon), kterou vykonává Ministerstvo pro místní rozvoj. V cílovém stavu budou na IK NIPEZ respektive na ISZR napojeny všechny informační systémy NIPEZ a dojde tak ke zkrácení doby realizace zadávacího procesu pro uživatele NIPEZ. V cílovém stavu bude moci MMR jako správce informačních systémů NIPEZ a gestor zákona č.137/2006, o veřejných zakázkách (ZVZ) efektivněji vyhodnocovat trh veřejných zakázek v ČR.

IK NIPEZ byla vyvinuta, implementována a pilotně odzkoušena v rámci projektu „Vytvoření integrační komponenty pro napojení informačních systémů NIPEZ na ISZR“ reg. č.: CZ.1.06/1.1.00/14.08493, který byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

MMR vyvinulo IK NIPEZ tak, aby v provozní fázi byla přístupná i pro jiné needitační agendové informační systémy spadající nejen do resortu MMR.

Pro uživatele dotčených informačních systémů NIPEZ neznamená zprovoznění IK NIPEZ žádné zvýšené či nové nároky na zadávání veřejných zakázek v těchto systémech.

Informace k technickému popisu rozhraní IK NIPEZ

Technický popis rozhraní IK NIPEZ

Informace k možnosti registrace informačních systémů NIPEZ pro odběr informací poskytovaných Integrační komponentou  NIPEZ

Informace k možnosti registrace informačních systémů NIPEZ pro odběr informací poskytovaných Integrační komponentou NIPEZ

 

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
long lasting sex pills for male oral medication for premature ejaculation do ed pills affect the kidneys supplements good for sex drive what sex pills increase size who makes xmonster male enhancement pills revive cbd gummies for ed spell to help erectile dysfunction virmax male enhancement pills reviews male libido enhancer reviews does levitra help with premature ejaculation superior flux male enhancement otc generic ed pills male enhancement black pills male sex enhancement herbs sexual enhancement pills at rite aid extra male enhancement pills love potion male enhancement pills drugs for penis enlargement zeus ultimate male enhancer lose weight with psyllium husk red fat burner pills from dubai goli gummies review for weight loss diet pills that can be taken in the evening lose weight low carb not keto 1 day diet pills for sale ultra apple lean cider vinegar diet pills reviews fast and fit fasting diet pill stair stepper lose weight dolly parton weight loss diet does thc gummies relieve pain can cbd make pain worse best cbd gummies for beginners cannabis gummy bear recipe tincture what is thre best cbd product for high cannabidiol content joy organics delta 9 thc gummies can you take cbd gummies with birth control southern oregon industrial hemp cbd products cbd for rib pain cbd pain stores in eastern north carolina