27 Lis

Integrační komponenta NIPEZ

Integrační komponenta NIPEZ

Integrační komponenta NIPEZ (dále jen IK NIPEZ) je jedním z modulů Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek, který řeší napojení informačních systémů NIPEZ na Informační systém základních registrů (ISZR).

Funkce IK NIPEZ

IK NIPEZ a napojení na ISZR zajišťuje aktuální a jednotné informace o subjektech v dotčených systémech NIPEZ vznikajících v souvislosti s registrovanou needitační agendou A53 (Zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon), kterou vykonává Ministerstvo pro místní rozvoj. V cílovém stavu budou na IK NIPEZ respektive na ISZR napojeny všechny informační systémy NIPEZ a dojde tak ke zkrácení doby realizace zadávacího procesu pro uživatele NIPEZ. V cílovém stavu bude moci MMR jako správce informačních systémů NIPEZ a gestor zákona č.137/2006, o veřejných zakázkách (ZVZ) efektivněji vyhodnocovat trh veřejných zakázek v ČR.

IK NIPEZ byla vyvinuta, implementována a pilotně odzkoušena v rámci projektu „Vytvoření integrační komponenty pro napojení informačních systémů NIPEZ na ISZR“ reg. č.: CZ.1.06/1.1.00/14.08493, který byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

MMR vyvinulo IK NIPEZ tak, aby v provozní fázi byla přístupná i pro jiné needitační agendové informační systémy spadající nejen do resortu MMR.

Pro uživatele dotčených informačních systémů NIPEZ neznamená zprovoznění IK NIPEZ žádné zvýšené či nové nároky na zadávání veřejných zakázek v těchto systémech.

Informace k technickému popisu rozhraní IK NIPEZ

Technický popis rozhraní IK NIPEZ

Informace k možnosti registrace informačních systémů NIPEZ pro odběr informací poskytovaných Integrační komponentou  NIPEZ

Informace k možnosti registrace informačních systémů NIPEZ pro odběr informací poskytovaných Integrační komponentou NIPEZ

 

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
Is Taking Cbd Gummies Good For You Benefits Of Vaping Cbd Full Spectrum Cortisol Greenhouse Cbd Gummies Price Cbd Gummies In Ct Rack Out Cbd Gummies Liberty Hemp Extract Gummies Cbd Used For Anxiety Cbd Gummies Increase Heart Rate Keoni Cbd Gummies Donde Comprar Cbd Pure Extract Gummies Cbd Thc Gummies Austin Does Cbd Actually Help Pain How Much Cbd Cbn Oil For Sleep Cbd Flower And Sleep Sunny Day Citrus Cbd Gummies Benefits Of Medical Marijuana Vs Cbd Summit Pain Management Cbd Oil Best Cbd For Pain To Last Through The Night Benefits To Vaping Cbd Oil Does Cbd Help Knee Pain