NIPEZ

18 Zář
Národní elektronický nástroj (NEN) je IT systém určený pro elektronické zadávání…
05 Dub
Při elektronickém zadávání veřejných zakázek musí být použity elektronické nástr…
05 Pro
Číselník NIPEZ tvoří významnou část Národní infrastruktury pro elektronické zadá…
05 Pro
Národní elektronický nástroj (NEN) je IT systém určený pro elektronické zadávání…
27 Lis
Integrační komponenta NIPEZ Integrační komponenta NIPEZ (dále jen IK NIPEZ) je j…
18 Čvc
V § 28 odst. 1 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je…
24 Říj
Věstník veřejných zakázek zajišťuje uveřejňování těch informací povinně uveřejňo…
24 Říj
Seznam kvalifikovaných dodavatelů vede Ministerstvo pro místní rozvoj podle § 22…
24 Říj
Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky („jednotné osvědčení“) je prohlá…
24 Říj
Informační systém o veřejných zakázkách (IS VZ) je vymezen v ustanovení § 224 zá…
24 Říj
Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo dne 1. srpna 2015 do ostrého provozu Nár…
Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.