24 Říj

IS ESPD

Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky („jednotné osvědčení“) je prohlášení o finanční situaci, způsobilosti a vhodnosti pro zadávací řízení, které za sebe předkládají podniky. Je k dispozici ve všech jazycích EU a používá se jako předběžný doklad o splnění podmínek požadovaných v zadávacích řízeních v celé EU. Díky jednotnému osvědčení již uchazeči nemusí předkládat veškeré doklady a různé formuláře používané v zadávacích řízeních v EU v minulosti, což výrazně zjednodušuje přístup k přeshraničním zadávacím řízením. Od října 2018 se jednotné osvědčení poskytuje jen elektronicky.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Evropskou komisí poskytuje kupujícím, uchazečům a dalším subjektům majícím zájem o elektronické vyplnění jednotného osvědčení bezplatnou internetovou službu. Lze vyplnit online formulář, vytisknout jej a zaslat jej kupujícímu spolu se zbytkem nabídky. Pokud řízení probíhá elektronicky, lze jednotné osvědčení vyexportovat, uložit a zaslat elektronicky. Jestliže jsou dané údaje stále správné, lze jednotné osvědčení předložené v rámci předchozího zadávacího řízení znovu použít. V případech, kdy uchazeči uvedou v jednotném osvědčení závažným způsobem zkreslené údaje anebo v případech, kdy tyto informace neuvedou nebo kdy nejsou s to předložit další podklady, mohou být tito uchazeči ze zadávacího řízení vyloučeni nebo proti nim může být vedeno stíhání.
rolex datejust m126231 0015 pour des hommes 36mm argente cadran blanc in this modern society.rolex datejust 41 two tone 18kt yg ss cadran negru 126333 come with 80% off.

Vstup do IS ESPD – https://www.espd.cz/filter

 

 

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
ocd and high sex drive red jasper and libido sexual performance best rated natural male enhancement pills can cigarettes cause erectile dysfunction premature ejaculation herbal treatment in pakistan what dietary supplements improve sex drive does your sex drive decrease after a vasectomy performativity precarity and sexual politics vigrx plus verkan how to calm down my sex drive what dose cbd oil should i take for anxiety does cbd gummies help with pain what cbd is better for pain buy cbd gummies in atlanta how to use hemp cbd oil for anxiety topical cbd for pain uk cbd oil uses for knee pain cbd for pain and more cbd oil for anxiety washington state cbd gummies yahoo answers hemp emu gummies near me hemp gummies for diabetes cbd oil dosage for social anxiety can cbd gummies make you paranoid how long does cbd take to help with pain sugar free cbd gummies special justcbd swag cbd gummies reviews cbd gummy bears from colorado will hemp gummies get me high cbd vape pen canada for anxiety low price cbd gummies best cbd gummies for tinnitus how does cbd salve help pain best cbd e liquid for pain sarnatic nerve pain cbd topical cbd oil for joint pain thc free cbd for anxiety leaf therapeutics cbd sleep does cbd gummies make you groggy in the morning cannabidiol cbd in sleep and anxiety