30 Čvc

Usnesení vlády k zákonu o veřejných zakázkách

Pozn. dočasně ponecháno. Od 1. 10. 2016 vstoupil v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Usnesení vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 246 o zrušení usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 158, o opatřeních při zadávání veřejných zakázek, a uložení povinností v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na základě výjimek a významných veřejných zakázek
Usnesení vlády č. 246/2013 [PDF, 20.33KB]

Usnesení vlády ze dne 12. prosince 2012 č. 925 k Seznamu komodit vhodných pro automatickou metodu hodnocení a elektronické aukce

Usnesení č. 925/2012[PDF, 24.81KB]
Seznam komodit vhodných pro automatickou metodu hodnocení a elektronické aukce[PDF, 286.24KB]

Usnesení vlády ze dne ze dne 24. srpna 2011 č. 630 o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb.
Usnesení vlády č. 630/2011[PDF, 18.7KB]

Usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 o Seznamu komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště, o Vzorovém provozním řádu elektronických tržišť, o Metodickém pokynu k vybraným chybám v klasifikaci CPV a o změně usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků
Usnesení vlády č. 451/2011[PDF, 36.35KB]
Příloha č. 1 – Seznam komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště:
Příloha č.1 k usnesení č. 451/2011[PDF, 256.63KB]
Příloha č. 2 – Vzorový provozní řád elektronických tržišť:
Příloha č. 2 k usnesení č. 451/2011[PDF, 209.01KB]
Příloha č. 3 – Metodický pokyn k vybraným chybám v klasifikaci CPV schválené nařízením komise (ES) č. 213/2008 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech při zadávání zakázek, pokud jde o přezkum CPV
Příloha č. 3 k usnesení č. 451/2011[PDF, 207.43KB]
Příloha č. 4 – Změny Pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit
Příloha č. 4 k usnesení č. 451/2011[PDF, 59.88KB]

Usnesení vlády ze dne 14. června 2010 č. 465 k Pravidlům uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy
Usnesení vlády č. 465/2010[PDF, 33.66KB]
Pravidla uplatňování environmentálních požadavků[PDF, 30.45KB]
Příloha č.1 – Metodika pro nákup nábytku[PDF, 77.44KB]
Příloha č. 2 – Metodika pro nákup výpočetní techniky[PDF, 69.38KB]

Usnesení vlády ze dne 11. července 2007 č. 763 o Metodice k používání některých všeobecných technických specifikací při zadávání veřejných zakázek na nákup osobních počítačů
Usnesení vlády č. 763/2007[PDF, 23.66KB]
Metodika[PDF, 185.28KB]

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
over the counter ed pills uk does dhea pills help with erectile dysfunction madeinchina male enhancement herbs viagra cialis free pills pornhub dtp viapro natural male enhancement supplement over the counter instant male enhancement pills new innovative health solutions atomicx optimum male enhancer best over the counter mens sex pills does starving make you lose weight how does diet pills work ayurvedic diet plan for weight loss best over the counter water pills for weight loss korean exercise to lose weight foods to eat to lose weight in stomach for breakfast high blood pressure leosar medication drug raise blood pressure syncope do allergy pills affect blood pressure can i take advil with blood pressure medication blood pressure bluetooth medical blood pressure medication and dizziness heart and blood pressure medications recalled iv raising blood pressure drugs is it safe to go off blood pressure medication low blood pressure after chemo treatment does viagra affect blood pressure medication prescribed po medication that raises blood pressure cbd oil user reviews for anxiety cbd and anxiety stories cbd and anxiety leafly is cbd hemp gummies legal in tn buy cbd gummies online australia american shaman cbd for sleep medigreens cbd gummies for copd 10 best cbd gummies cbd oil for pain anxiety can cbd oil treat anxiety eagle hemp cbd gummies and tinnitus cbd best cheap gummies 75 mg cbd gummies effects dosage for cbd for sleep