30 Čvc

Usnesení vlády k zákonu o veřejných zakázkách

Pozn. dočasně ponecháno. Od 1. 10. 2016 vstoupil v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Usnesení vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 246 o zrušení usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 158, o opatřeních při zadávání veřejných zakázek, a uložení povinností v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na základě výjimek a významných veřejných zakázek
Usnesení vlády č. 246/2013 [PDF, 20.33KB]

Usnesení vlády ze dne 12. prosince 2012 č. 925 k Seznamu komodit vhodných pro automatickou metodu hodnocení a elektronické aukce

Usnesení č. 925/2012[PDF, 24.81KB]
Seznam komodit vhodných pro automatickou metodu hodnocení a elektronické aukce[PDF, 286.24KB]

Usnesení vlády ze dne ze dne 24. srpna 2011 č. 630 o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb.
Usnesení vlády č. 630/2011[PDF, 18.7KB]

Usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 o Seznamu komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště, o Vzorovém provozním řádu elektronických tržišť, o Metodickém pokynu k vybraným chybám v klasifikaci CPV a o změně usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků
Usnesení vlády č. 451/2011[PDF, 36.35KB]
Příloha č. 1 – Seznam komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště:
Příloha č.1 k usnesení č. 451/2011[PDF, 256.63KB]
Příloha č. 2 – Vzorový provozní řád elektronických tržišť:
Příloha č. 2 k usnesení č. 451/2011[PDF, 209.01KB]
Příloha č. 3 – Metodický pokyn k vybraným chybám v klasifikaci CPV schválené nařízením komise (ES) č. 213/2008 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech při zadávání zakázek, pokud jde o přezkum CPV
Příloha č. 3 k usnesení č. 451/2011[PDF, 207.43KB]
Příloha č. 4 – Změny Pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit
Příloha č. 4 k usnesení č. 451/2011[PDF, 59.88KB]

Usnesení vlády ze dne 14. června 2010 č. 465 k Pravidlům uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy
Usnesení vlády č. 465/2010[PDF, 33.66KB]
Pravidla uplatňování environmentálních požadavků[PDF, 30.45KB]
Příloha č.1 – Metodika pro nákup nábytku[PDF, 77.44KB]
Příloha č. 2 – Metodika pro nákup výpočetní techniky[PDF, 69.38KB]

Usnesení vlády ze dne 11. července 2007 č. 763 o Metodice k používání některých všeobecných technických specifikací při zadávání veřejných zakázek na nákup osobních počítačů
Usnesení vlády č. 763/2007[PDF, 23.66KB]
Metodika[PDF, 185.28KB]

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
magnum surge male enhancement pills does CBD gummies help with erection magnum 250k male enhancement how make natural viagra natural viagra for men watermelon juggernox erection pills proper CBD gummies for penis blue pill or red pill aloe vera gel male enhancement cialix male enhancement pill price pelican gummies male enhancement supplements for harder erections best male enhancement medicine natural male fertility enhancers ace keto acv gummies ingredients did georgia lose weight in season 2 something to suppress my appetite s4 diet pills ingredients shark tank and keto gummies does united health insurance cover wegovy what does keto cleanse pills do diet pill for high blood pressure patients is there a pill to make you lose weight where can i get royal keto gummies sure slim keto gummies number one diet pill for weight loss best diet pills for nursing mothers waist trainer to help lose weight whats hemp gummies medterra cbd melatonin gummies hemp gummies effects cbd pills for sleeping aids head shop medical that carrys gummy bears that are thc el toro cbd gummies near me best cbd tincture for anxiety washington state best thc gummies for adhd new age cbd gummies review cbd gummy buttons what is the best marijuana for cbd production cbd for anxiety price