Nové povinnosti zadavatelů nadlimitních veřejných zakázek obsahujících určité net zero technologie

4. července Dne 28. 6. 2024 bylo v Úředním věstníku EU uveřejněno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1735, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému výroby technologií pro nulové čisté emise a mění nařízení (EU) 2018/1724, tzv. Net Zero Industry Act (dále jen „NZIA“). NZIA obsahuje kapitolu o přístupu na…

Celý článek

Prestižní ceny Fair Sourcing Awards pro Leonu Gergelovou Šteigrovou

19. června Ve dnech 11. až 14. června se do Ostravy sjeli nákupní specialisté z 10 evropských zemí na jednu…

Evropské nařízení přináší nové povinnosti do zadávání VZ na bezemisní městské autobusy

14. června Dne 6. 6. 2024 bylo v Úředním věstníku EU uveřejněno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1610 ze dne…

Návrh novelizace ZZVZ směřující do oblasti přezkumu veřejných zakázek byl odeslán do meziresortního připomínkového řízení

13. června Dne 11. 6. 2024 MMR předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016…

Nejbližší školící akce
16.09.2024 09:30 - 12:00
Místo: On-line forma přes Microsoft Teams
Školení NEN pro zadavatele
23.09.2024 09:30 - 12:00
Místo: MS TEAMS
Školení NEN pro dodavatele
Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
where to buy extenze liquid hung male enhancement review african male enhancement herbs review xanogen male enhancement number one male enhancement pill ed a hist dm pills ed pills online pharmacy usa granite testosterone male enhancement do probiotics help erectile dysfunction what is enhance male testosterone supplement increase sex drive male enhancement pills 2024 starts with a v how to take sex pills before sex sexual performance enhancement drug reload can you take sex enhancement pills while pregnant the gorilla formula male enhancement diabetes supplement weight loss xanax and weight loss pills weight loss pills for seniors nausea from weight loss pill what weight loss supplements arnt banned from ncaa quick keto gummies reviews vestige supplements for weight loss keto gummies para que sirve weight loss pills help with adhd weight loss prescription pills that actually work cbd stick for anxiety number 1best cbd ratio for chronic pain surgemax cbd gummies purekana cbd gummies for hair hemp cbd based products thc free cbd gummy best cbd used for anxiety vegan cbd gummy bears uk cbd gummy bears usa which is better for pain thc or cbd live green cbd gummies where can i buy thc gummies in illinois cbd back pain studies how much do el toro cbd gummies cost
https://www.traditionrolex.com/22