28 Úno

Statistické údaje o veřejných zakázkách

Statistické údaje o veřejných zakázkách

Informace uvedené ve statistikách jsou čerpány z údajů odeslaných zadavateli k uveřejnění ve  Věstníku veřejných zakázek.

Jedná se o veřejné zakázky zadávané dle

  • v minulosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (podlimitních a nadlimitních),
  • resp. dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (podlimitních a nadlimitních)

u kterých má zadavatel povinnost uveřejnit informace o zakázkách prostřednictvím stanovených formulářů. Ve statistikách nejsou zahrnuty  informace o veřejných zakázkách malého rozsahu. Rozhodné pro zařazení do statistiky je datum odeslání formuláře k uveřejnění.

Statistiky k veřejným zakázkám
za rok 2020
Statistiky za leden – prosinec 2020
Statistiky za leden – prosinec 2020 – komentar
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2019 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2019
Komentář ke statistikám veřejných zakázek za rok 2019
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2018 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2018
Komentář ke statistikám veřejných zakázek za rok 2018
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2017 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2017
Komentář ke statistikám veřejných zakázek za rok 2017
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2016 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2016
Komentář ke statistikám veřejných zakázek za rok 2016
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2015 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2015
Komentář ke statistikám veřejných zakázek za rok 2015
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2014 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2014
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2013 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2013
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2012 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2012
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2011 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2011
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2010 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2010
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2009 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2009
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2008 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2008
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2007 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2007
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2006 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2006
Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
can tantra help with premature ejaculation buy best ed pills trial pack best non prescription male enhancement will viagra help with low testosterone jimmy johnson ed pills natural cure for erectile dysfunction in diabetes male enhancement exercises for length viagra pills price in kenya 3ko male enhancement reviews a list of foods to help erectile dysfunction does viagra help hangovers how to treat mild erectile dysfunction drugs to help increase sex drive extend flow male enhancement reviews what helps viagra last alpha male xl male enhancement reviews taking 500 mg of cbd gummies cbd tincture 300mg benefits fort worth wholesale cbd products cbd oil uk for sleep trubliss cbd gummies on shark tank lyft cbd gummie review can cbd make pain worse buy cbd products with crypto benefits of cbd oil for artirits high cbd strain anxiety strong cbd for sleep cbd oil and painful joints full spectrum cbd gummy effects full body health cbd gummies for sale cbd gummy studies cbd oil dosage for sleep uk basal cell cbd oil benefits cbd gummies 25 cbdfx cbd gummies with turmeric and spirulina elon musk cbd gummy asteroids cbd gummies review cbd oil massage for pain relief how can cbd help anxiety cbd and anxiety results