13 Lis

Archiv evropské legislativy

Směrnice

Směrnice Komise 2005/51/ES ze dne 7. září 2005, kterou se mění příloha XX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a příloha VIII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o veřejných zakázkách.

Změna_směrnic_Směrnice_Komise_51_2005 CZ
Změna_směrnic_Směrnice_Komise_51_2005 EN
Změna_směrnic_Směrnice_Komise_51_2005 FR
Změna_směrnic_Směrnice_Komise_51_2005 DE

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/75/ES ze dne 16. listopadu 2005, kterou se opravuje směrnice 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby.

Změna_směrnic_Směrnice_EP a Rady_75_2005 CZ
Změna_směrnic_Směrnice_EP_a_Rady_75_2005 EN
Změna_směrnic_Směrnice_EP_a_Rady_75_2005 FR
Změna_směrnic_Směrnice_EP_a_Rady_75_2005 DE

Nařízení

Nařízení komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování oznámení
v rámci postupů zadávání veřejných zakázek podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES.

Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005     CZ
Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005      EN

Nařízení Komise (ES) č. 2083/2005 ze dne 19. prosince 2005 , kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.

Změna_směrnic_Nařízení_2083_2005  CZ
Změna_směrnic_Nařízení_2083_2005  EN
Změna_směrnic_Nařízení_2083_2005  FR
Změna_směrnic_Nařízení_2083_2005  DE

Nařízení komise (ES) č. 1150/2009         ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v rámci postupů zadávání veřejných zakázek podle směrnic Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS.


Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
rlz male enhancement pills reviews best testosterone pills for ed pills for enlarge penis red hard male enhancement pill pill id heart shaped pink ed drug help me take viagra rlx medical strength male enhancement male enhancement centers of america cbd sexual benefits ingredients of male enhancement pills how long do i stay on wegovy has anyone died from diet pills when is the best time to take a keto gummy can i take mct oil with diet pills via keto apple gummies reviews trustpilot keto diet plan for pcos weight loss over the counter diet pills market size apple cider vinegar gummies goli nutrition how much weight can you lose gastric sleeve what not to eat while on wegovy does cbd cause rebound anxiety cruise ship thc gummies cbd products for golfers best cbd flower for pain relief hybrid pomegranate cbd gummies joy organics best cbd gummies do cbd gummies give you dry mouth gummy with thc and cbd for pain ambien and thc gummies magic stuff cbd balm for pain can you drive after taking cbd gummies cbd immediate benefits captain la cbd gummies cbd lemon gummies how long do gummy thc last the platinum series gummy bears 500mg of cbd cbd dosage high chronic pain full spectrum cbd gummies shark tank how many thc gummies should i eat to get high cbd gummies dose for anxiety