30 Čvc

Koncesní zákon a jeho prováděcí právní předpisy

Pozn. dočasně ponecháno. Od 1. 10. 2016 vstoupil v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Účelem koncesního zákona je zejména zajištění ucelené právní úpravy koncesních smluv, resp. stanovení podmínek a postupu zadavatelů při jejich uzavírání. Koncesní smlouvy jsou uzavírány v rámci spolupráce subjektů veřejné správy a soukromého sektoru za účelem zajištění financování, výstavby, obnovení, správy či údržby veřejné infrastruktury nebo poskytování veřejné služby.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
maca root pills for sex drive male enhancement that works fast male enhancement pill and weed what helps using a viagra pill how to use male enhancement oil king cobra male enhancement pills review make erection pills male enhancement joe rogan premature ejaculation medical news today penis enlargements pills time how to ask your doctor for weight loss pills foods to not eat to lose weight wegovy uhc prior authorization what is the best way to lose weight on keto how much weight do you lose in a sauna impact acv keto gummies keto fat melting pills where can i buy the golo diet pills walking indoors to lose weight can sims lose weight by working out erection pills for men fat acting how many carbs do you need to lose weight alli diet pills buy uk keto daily other to feelbeter pill watr love hemp cbd infused gummy bears keoni cbd gummies consumer reviews how to promote my cbd products online can you buy thc gummies is cbd working for pain cbd pain rub first class farmers market cbd gummies best cbd stress gummies pain chronic cbd proper cbd gummies price can cbd gummies affect your heart dolly parton oros cbd gummies opms cbd product cbd gummies 20mg what does hemp infused gummies do will 5mg thc gummies get you high