30 Čvc

Koncesní zákon a jeho prováděcí právní předpisy

Pozn. dočasně ponecháno. Od 1. 10. 2016 vstoupil v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Účelem koncesního zákona je zejména zajištění ucelené právní úpravy koncesních smluv, resp. stanovení podmínek a postupu zadavatelů při jejich uzavírání. Koncesní smlouvy jsou uzavírány v rámci spolupráce subjektů veřejné správy a soukromého sektoru za účelem zajištění financování, výstavby, obnovení, správy či údržby veřejné infrastruktury nebo poskytování veřejné služby.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
viagra psychological ed 5k male enhancement pills sizemax male enhancement sexual performance by a child texas penal code food to treat premature ejaculation rea life penis enlargement elite male performance enhancer pill premature ejaculation can get pregnant rhino 7 male supplement enhancer sewer penis enlargement pills enlarged penis opening anafranil for premature ejaculation cure of premature ejaculation by exercises premature ejaculation medicine quora lidocaine prilocaine spray for premature ejaculation is it safe to take 200 mg of viagra maca male libido best over the counter sexual performance fda approved fat loss pills best time to run to lose weight how long do you have to run to lose weight what steroids help you lose weight fat burning pills dragons den best natural diet pills to lose weight fast top celebrity diet pills lose weight workout men can diet pills cause a false positive drug test water diet and diet pills cbd gummies for anxiety koi best cbd gummies denver just cbd gummies drug test cbd thc sleep gummies extra strong cbd gummies lupus cbd joint pain how much are supreme cbd gummies leva cbd gummies 40 mg info about hemp oil gummies gummies near me cbd how much cbd gummy do cbd tinctures help with anxiety