26 Zář

Kontakt

Za účelem poskytnutí metodické podpory zřídilo MMR novou e-mailovou adresu a infolinku k novému zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dotazy k zákonu mohou tazatelé klást prostřednictvím e-mailové adresy dotazynzzvz@mmr.cz.
Připomínky k metodikám lze zasílat prostřednictvím e-mailové adresy pripominkykmetodikam@mmr.cz.

Infolinka +420 234 154 074 je k dispozici v pondělí a středu od 9:00 hod. do 11:00 hod.  a od 13:00 hod. do 15:00 hod.  Funkčnost infolinky je momentálně  omezena, omlouváme se a děkujeme za pochopení.

 

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
Cbd Wax Melts Benefits Cbd And Anxiety Dosage Cbd Gummies To Get High Cbd Pain Relief Topical Where Can I Buy Cbd Gummies For Erectile Dysfunction Insurance For Cbd Oil Products Best Cbd Thc Pain Relief Big Narstie Cbd Products Sleep Strips Cbd Sell Cbd Products Online Cbd Oil For Pelvic Floor Pain Cbd Gummies Cheyenne Wy Best Cbd Stress Gummies 3 Chi Cbd Sleep Dosage Coral Cbd Gummies Amazon Cbd Pills Anxiety What Are Hemp Seed Gummies Good For Can Cbd Oil From Hemp Help Relieve Sciatic Nerve Pain Humankind Care Products Cbd Oil Cbd Health Benefits Studies Have Shown