30 Zář

Metodiky speciální k zadávacím řízením

Aktuální metodiky speciální k zadávacím řízením k 16.7.2023

Zjišťování údajů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2018
Zjišťování údajů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2018

Prokazování složení jistoty formou bankovní záruky v nabídce v elektronické podobě
Prokazování složení jistoty formou bankovní záruky v nabídce v elektronické podobě

Stanovisko MMR k některým ustanovením vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Stanovisko MMR k některým ustanovením vyhlášky č. 1692016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
Klasifikace stavebních a inženýrských objektů (2017)
Klasifikace stavebních a inženýrských objektů (2017)

Příprava a zpracovaní zadávací dokumentace
Příprava a zpracovaní zadávací dokumentace

Podmínky účasti a posouzeni účasti v zadávacím řízení
Podmínky účasti a posouzeni účasti v zadávacím řízení

Předběžné tržní konzultace
Předběžné tržní konzultace

Dvoufázové otevírání obálek s nabídkami
Dvoufázové otevírání obálek s nabídkami

Metodika – výběr dodavatele
Metodika – výběr dodavatele

Metodika hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti
Metodika hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti

Snížení předběžných nabídek nebo řešení
Snížení předběžných nabídek nebo řešení

Snížení počtu účastníků
Snížení počtu účastníků

Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222
Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222

 

 

 

Zákon č. 134/2016 Sb. – novelizovaný k 16. 7. 2023 
Zákon č. 134/2016 Sb.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
male power male enhancement pro alpha hotrod male enhancement do this before masterbation to enlarge penis why would one have a high sex drive keto bhb diet pills reviews what diet pill did melissa mccarthy use does testosterone make you lose weight in females running walking to lose weight using protein shakes to lose weight what is the safest diet pill to take marjorie harvey diet pills how did alison moyet lose weight why is it harder for women to lose weight fat belly burner pills fat burning pills that work diet pills and atkins extreme plus diet pills how to lose weight in 14 days cymbalta taken with diet pills keto complete cleanse pills platinum fit keto pills side effects fast weight loss keto pills dr juan rivera ultra cbd gummies cbd gummies for sale in largo fl dental painful spasms cbd cbd oil and hard time sleeping cbd gummy bears 150mg broad spectrum cbd gummies soar does cbd help with neropathic pain white label cbd isolate gummies best kind of cbd product for pain will cbd gummies test positive on drug test best cbd fir sleep where do i buy cbd gummies can you get drug test for cbd gummies best cbd thc for pain how mich cbd is needed for anxiety full spectrum cbd for chronic back pain how much are true bliss cbd gummies how does cbd oil work for pain relief