30 Zář

Metodiky speciální k zadávacím řízením

Aktuální metodiky speciální k zadávacím řízením k 16.7.2023

Zjišťování údajů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2018
Zjišťování údajů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2018

Prokazování složení jistoty formou bankovní záruky v nabídce v elektronické podobě
Prokazování složení jistoty formou bankovní záruky v nabídce v elektronické podobě

Stanovisko MMR k některým ustanovením vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Stanovisko MMR k některým ustanovením vyhlášky č. 1692016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
Klasifikace stavebních a inženýrských objektů (2017)
Klasifikace stavebních a inženýrských objektů (2017)

Příprava a zpracovaní zadávací dokumentace
Příprava a zpracovaní zadávací dokumentace

Podmínky účasti a posouzeni účasti v zadávacím řízení
Podmínky účasti a posouzeni účasti v zadávacím řízení

Předběžné tržní konzultace
Předběžné tržní konzultace

Dvoufázové otevírání obálek s nabídkami
Dvoufázové otevírání obálek s nabídkami

Metodika – výběr dodavatele
Metodika – výběr dodavatele

Metodika hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti
Metodika hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti

Snížení předběžných nabídek nebo řešení
Snížení předběžných nabídek nebo řešení

Snížení počtu účastníků
Snížení počtu účastníků

Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222
Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222

 

 

 

Zákon č. 134/2016 Sb. – novelizovaný k 16. 7. 2023 
Zákon č. 134/2016 Sb.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
enhanced male vanilla bodies serrepeptase to treat erectile dysfunction whats the best male enhancement pills super shangai male enhancement cialix male enhancement cost can viagra help me get harder erections pitch black male enhancement pills biolife cbd gummies help with sex cialix male enhancement review best premature ejaculation pills nz black widow diet pills uk green tea and fat burner pills premier keto gummies for weight loss does thyroid medicine make you lose weight how much protein should woman eat to lose weight how to wear a garbage bag to lose weight what is the best appetite suppressant uk diet pills sears tapeworm will pushups help me lose weight lose weight in face and chin true body acv keto gummies free diet plan for runners to lose weight how did tami roman lose her weight best diet pills to lose weight fast in india benefits of affinity diet pills dr oz weight loss gummies tim mcgraw does keto pills help you lose weight why is wegovy so hard to find how will i look when i lose weight low carb diet for menopause weight loss how quickly does cbd help with pain cbd e liquid for back pain do thc gummy bears go bad delta 8 gummies thc amount keoni full spectrum cbd gummies cbd oul dental anxiety how long does edible cbd gummy last cbd benefits for pain pride cbd gummies can cbd gummies help with anxiety