11 Zář

Odborné metodiky

Pomůcka ČKAIT pro aplikaci nových zásad odpovědného zadávání ve veřejných zakázkách na projektové práce  – odborný článek a metodika ČKAIT
Článek: Aplikace zásad odpovědného zadávání ve veřejných zakázkách na projektové práce | ČKAIT (ckait.cz)
Metodika: Aplikace_zasad_odpovedneho_zadavani_ve_verejnych_zakazkach_na_projektove_prace.pdf (ckait.cz)

Inovativní metodika
Inovativní metodika

https://www.gremiumalarm.cz/o-asociaci/ke-stazeni/    
Metodický pokyn Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm pro zadávání zakázek na dodávku bezpečnostních technologií    
Popis a účel metodiky: https://www.gremiumalarm.cz/2020/06/23/metodika-zadavani-verejnych-zakazek-na-bezpecnostni-technologie/    
Metodický pokyn Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm pro zadávání zakázek na dodávku bezpečnostních technologií. Tato metodika obsahuje doporučující pokyny k zadávání veřejných zakázek, zahrnující širokou oblast technických služeb a zařízení, sloužících k ochraně osob a majetku. Samotný postup pro zadání veřejné zakázky musí být vždy v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; proto je nutné vždy posoudit zakázku a postup v zadávacím řízením s ohledem na konkrétní podmínky.

Metodika zadávání projektových prací pro zadávání zakázek malého rozsahu
Metodika zadávání projektových prací pro zadávání zakázek malého rozsahu

Metodika, kterou zpracovala Komise ČKAIT pro ZZVZ, byla konzultována s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky. Tato metodika slouží jako věcná pomůcka pouze k postupu v zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Pokud by zadavatel zadával veřejnou zakázku v zadávacím řízení, musí postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nákup dodávek na komoditní burze
Nákup dodávek na komoditní burze

METODIKA ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Praní a pronájem prádla a oděvů pro zdravotnická zařízení
METODIKA ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Praní a pronájem prádla a oděvů pro zdravotnická zařízení

Metodický pokyn pro zadávání zakázky na dodávku nových oken nebo výměnu stávajících oken. Aktualizováno 2020. Metodika byla vytvořena ve spolupráci s MMR.
Metodický pokyn pro zadávání zakázky na dodávku nových oken nebo výměnu stávajících oken

Metodika byla konzultována s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky. Tato metodika slouží jako věcná pomůcka k postupu v zadání veřejné zakázky a je zpracována pro případ, kdy dochází k zadání zakázky na základě zpracované projektové dokumentace jako součásti zadávací dokumentace – např. ve zjednodušeném podlimitním řízení, nebo v otevřeném řízení. Tato metodika neřeší zadávání zakázky prostřednictvím stanovení technických podmínek na funkci a výkon. Samotný postup pro zadání veřejné zakázky musí být vždy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; proto je nutné vždy posoudit zakázku a postup zadávacím řízením s ohledem na konkrétní podmínky.

Metodika pro zadávání evaluací – Česká evaluační společnost – zpracováno a uveřejněno za metodické pomoci MMR – OPVZ
Metodika pro zadávání evaluací

Materiál NÚKIB k zohlednění varování ze dne 17. 12. 2018 v procesu zadávání veřejných zakázek
Materiál NÚKIB je dostupný v sekci Regulace a podpora, části Podpůrné materiály (odkaz zde)

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
the spark male enhancement formula kamagra is best way to treat erectile dysfunction homemade male enhancement formula best erection pills in usa is circumcision a cure for premature ejaculation naturally huge male enhancement results do keto and acv gummies really work ingredients in rapid tone diet pills vitality hq keto gummies review is golo diet pills safe to take quick keto gummies oprah over the counter diet pills similar to adderall long term use of prescription diet pills how does christian bale lose so much weight what over the counter diet pills have ephedrine guthy renker diet pills one shot keto pills shark tank 1 day diet pills effects how does contrave help you lose weight fat burner pills that work fast how did alissa carlson lose weight are there side effects to keto pills can ob gyn prescribe weight loss pills keto blast gummy bears side effects goddess weight loss pills how to lose weight fast in project zomboid cbd oil benefits neuropathy cbd products tampa biolyfe gummies cbd for ed hemp labs cbd gummies review good life cbd gummies price cbd to help kids sleep best cbd brand for osteo arthritis pain cbd cvs gummies cbd dose for low back pain cbd for sleep for seniors do you take cbd capsules as needed for pain cbd transdermal patch for pain how much hemp gummies for sleep cbd research regarding pain relief