08 Lis

Seznam certifikačních orgánů dle zákona č. 134/2016 Sb.

Seznam akreditovaných certifikačních orgánů je  k dispozici na stránkách Českého institutu pro akreditaci o.p.s., kde jsou rovněž  zveřejněny dokumenty k žádosti o akreditaci certifikačního orgánu.


1/ RELSIE s. r. o., IČO 62417339, Opletalova 1418/23, 110 00 Praha 1
Osvědčení o akreditaci č. 106/2023 ze dne 8. 3. 2023
Příloha k Osvědčení o akreditaci č. 106/2023 ze dne 8. 3. 2023

PODMÍNKY PRO AKREDITAČNÍ ORGÁN A CERTIFIKAČNÍ ORGÁNY
V tomto dokumentu jsou obsaženy podmínky pro akreditační orgán a certifikační orgány stanovené ze strany MMR jako správce systému certifikace elektronických nástrojů.
Podmínky pro akreditační orgán a certifikační organy

 

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
can kegel exercises cure erectile dysfunction legit male enhancement product erection pills at walmart safest male enhancement pills on internet exercise cure for erectile dysfunction pills like viagra in india where to buy male enhancement for men can clinics sell componded erectile dysfunction medications erectile dysfunction supplements south africa how to consume viagra pills boost ultimate male enhancement pills how to preserve sex pills keto extreme weight loss pills low carb diet contraceptive pill true fix diet pills ingredients best pill to burn fat what pain pills can i take with high blood pressure lost weight off blood pressure medication can you take biotin while on blood pressure medication accidentally took blood pressure medication twice blood pressure medication cold chill cramps naproxen and blood pressure pills verapamil high blood pressure medication best blood pressure medication for afro what type of blood pressure drug is doxazosin blood pressure pills similar to losartan popular drugs for high blood pressure alpha blockers blood pressure medication blood pressure medications like lisinopril how to remember blood pressure medications by serarelief cbd gummies cbd dose for anxiety disorder does cbd oil help with peripheral neuropathy pain what is the strongest cbd gummies organic cbd gummies co2 extraction cbd gummies and constipation what kind of cbd gummies are best for pain cbd orange colored circled gummies cbd with thc for pain brands cbd and sleep gummies