08 Lis

Seznam certifikačních orgánů dle zákona č. 134/2016 Sb.

Seznam akreditovaných certifikačních orgánů je  k dispozici na stránkách Českého institutu pro akreditaci o.p.s., kde jsou rovněž  zveřejněny dokumenty k žádosti o akreditaci certifikačního orgánu.


1/ RELSIE s. r. o., IČO 62417339, Opletalova 1418/23, 110 00 Praha 1
Osvědčení o akreditaci č. 106/2023 ze dne 8. 3. 2023
Příloha k Osvědčení o akreditaci č. 106/2023 ze dne 8. 3. 2023

PODMÍNKY PRO AKREDITAČNÍ ORGÁN A CERTIFIKAČNÍ ORGÁNY
V tomto dokumentu jsou obsaženy podmínky pro akreditační orgán a certifikační orgány stanovené ze strany MMR jako správce systému certifikace elektronických nástrojů.
Podmínky pro akreditační orgán a certifikační organy

 

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
sex pills at seven eleven can you have unprotected sex during your placebo pills increase sex drive supplements recommended sexual positions to help erectile dysfunction manfuel all natural male enhancement energy male enhancement pills dr phil do situp fix erectile dysfunction sex male enhancements sold im local atl stores santege male enhancement price power cbd gummies for penile enlargement purchase ed pills online are male enhancement supplements addictive tek male enhancement formula reviews best test boost and male enhancement period best male performance enhancer what penis enlargement pills work man fuel male enhancement shooter reviews male enhancement pills in bangladesh extra strength appetite suppressant for weight loss side effect of weight loss medications and supplements is slim dna keto acv gummies safe thermogenics weight loss supplements side effect of keto gummies what easy exercises burn belly fat exercises that burn belly fat quick burn belly fat with drink belly fat burning exercises at home in urdu keto gummies made in usa best vitamin supplement for energy and weight loss total health acv keto gummies reviews eden cannabis gummies cbd gummies for pain and stress alpha lab cbd gummies reviews benefits of cbd on face cbd sports products online gummy with thc and cbd cbd fr sleep pain cbd for chronis back pain long lasting a comprehensive begginers guide to buying cbd products fullbofy cbd gummies