17 Zář

Různé

Dne 5.července 2018 Evropská komise vydala Prováděcí rozhodnutí o použitelnosti článku 34 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU v případě zakázek zadávaných na určité činnosti související s maloobchodními dodávkami elektřiny a zemního plynu v České republice (odkaz: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32018D1134). Žádost byla podána v listopadu 2016 věcně příslušným Ministerstvem průmyslu a obchodu a týkala se vynětí maloobchodních dodávek elektřiny a plynu z působnosti směrnice 2014/25/EU. Evropská komise v daném případě rozhodla, že se směrnice 2014/25/EU  nevztahuje na veřejné zakázky zadané zadavateli v případě maloobchodních dodávek zemního plynu. Dále Evropská komise rozhodla, že se směrnice 2014/25/EU nadále vztahuje na veřejné zakázky zadané zadavateli v případě maloobchodních dodávek elektřiny.

Překlad stručného oznámení o skutečnostech vyplývajících z brexitu pro oblast zadávání veřejných zakázek

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/public_procurement_cs.pdf

 

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.