17 Zář

Různé

Dne 5.července 2018 Evropská komise vydala Prováděcí rozhodnutí o použitelnosti článku 34 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU v případě zakázek zadávaných na určité činnosti související s maloobchodními dodávkami elektřiny a zemního plynu v České republice (odkaz: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32018D1134). Žádost byla podána v listopadu 2016 věcně příslušným Ministerstvem průmyslu a obchodu a týkala se vynětí maloobchodních dodávek elektřiny a plynu z působnosti směrnice 2014/25/EU. Evropská komise v daném případě rozhodla, že se směrnice 2014/25/EU  nevztahuje na veřejné zakázky zadané zadavateli v případě maloobchodních dodávek zemního plynu. Dále Evropská komise rozhodla, že se směrnice 2014/25/EU nadále vztahuje na veřejné zakázky zadané zadavateli v případě maloobchodních dodávek elektřiny.

Překlad stručného oznámení o skutečnostech vyplývajících z brexitu pro oblast zadávání veřejných zakázek

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/public_procurement_cs.pdf

Směrnice rady 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce

Směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hosçpodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
premature ejaculation because of excitement generic otc viagra cbd for penis enlargement penis enlargement treatm3nts does adderall mess with sex drive enlarged vein on side of penis sex drive in the third trimester of pregnancy shark tank male enhancement pill episode what to do for no sex drive in a man vialis male enhancement pill contibuting factors of premature ejaculation how much does viagra cost in canada most effective penis enlargement method low sex drive on low carb diet penis enlargement in delhi natural viagra options decreasing sex drive fasting for erectile dysfunction kegels can stop premature ejaculation ssri drugs that dont cause low sex drive sex drive up skirt gif is it normal to have low sex drive after masturbation best over the counter premature ejaculation pills anxiety medication no sex drive buy viagra new york how to solve different sex drives increase sex drive fast do aries have a high sex drive penis enlargement surgry after does insurance cover penis enlargement are penis enlarging surgery effective troglodyte viagra boys cbd oil for pain fort wayne indiana cbd oil for anxiety in california cbd ratio for sleep pure calm cbd gummies new age naturals hemp gummies how much is purekana cbd gummies cbd or cbn for pain true north cbd gummies male enhancement