Metodiky / stanoviska


reddit mens cortex rolex cellini watch series deep waterproof to ensure its outstanding quality and extraordinary legend of the service life.by far the world's most sophisticated watchmaking skill is preserved in swiss wholesalewatchesreplica.

V této části portálu naleznete přístup k metodikám k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (účinném od 1. 10. 2016), k souvisejícím metodickým pokynům MMR a ke stanoviskům jak expertní skupiny MMR k výše uvedenému zákonu, tak společná stanoviska MMR a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.