21 Bře

Zprávy o plnění strategie elektronizace veřejných zakázek

Zprávy o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek 2016 – 2020

V bodě III. 2b) usnesení vlády České republiky ze dne 18. ledna 2016 č. 25 o Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, k vyhodnocení efektivity fungování a k dalšímu postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a k povinnému používání Národního elektronického nástroje (NEN) vláda uložila ministryni pro místní rozvoj předkládat vládě vždy do 30. dubna každého kalendářního roku zprávu o plnění Strategie elektronizace za předchozí kalendářní rok.

Zpráva o plnění Usnesení vlády
Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ – 2020
Zpráva o plnění Strategie elektronizace VZ – 2020 Usnesení vlády č. 443 ke zprávě o plnění
Strategie elektronizace VZ za rok 2020
Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ – 2019
Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ – 2019
Usnesení vlády č. 528 ke zprávě o plnění
Strategie elektronizace VZ za rok
2019
Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ – 2018
Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ – 2018
Usnesení vlády č. 316 ke zprávě o plnění
Strategie elektronizace VZ za rok 2018
Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ – 2017
Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ za rok 2017
Usnesení vlády č. 396 ke zprávě o plnění
Strategie elektronizace VZ za rok 2017
Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ – 2016
Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ za rok 2016
Usnesení vlády č. 397 ke zprávě o plnění
Strategie elektronizace VZ za rok 2016


Zprávy o plnění strategie elektronizace 2011 – 2015

V bodě II.2b) usnesení vlády České republiky ze dne 5. ledna 2011 č. 5 o Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 vláda uložila ministru pro místní rozvoj předkládat vládě vždy do 30. dubna každého kalendářního roku zprávu o plnění Strategie elektronizace za předchozí kalendářní rok.

Zpráva o plnění Strategie elektronizace Usnesení vlády
Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ – 2015
Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ za rok 2015
Usnesení vlády č. 422 ke zprávě o plnění Strategie elektronizace VZ za rok 2015
Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ – 2014
Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ za rok 2014
Usnesení vlády č. 393 ke zprávě o plnění Strategie elektronizace VZ za rok 2014
Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ – 2013
Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ za rok 2013
Usnesení vlády č. 331 ke zprávě o plnění Strategie elektronizace VZ za rok 2013
Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ – 2012
Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ za rok 2012
Usnesení vlády č. 354 ke zprávě o plnění Strategie elektronizace VZ za rok 2012
Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ – 2011
Zpráva o plnění Strategie
elektronizace VZ za rok 2011
Usnesení vlády č. 334 ke zprávě o plnění
Strategie elektronizace VZ za rok 2011


Zprávy o plnění Národního plánu zavedení elektronizace zadávání veřejných zakázek 2006 – 2010

V usnesení vlády ČR ze dne 10. května 2006 č. 500 o Národním plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 – 2010 se v bodě II.2b) ministerstvu pro místní rozvoj uložilo předkládat vládě vždy do 31. března každého kalendářního roku zprávu o plnění Národního plánu za předchozí kalendářní rok.

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 16. dubna 2008 č. 412 ke Zprávě o plnění Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010 za rok 2007 byl stanoven termín pro předložení Zprávy vládě vždy do 30. dubna za předchozí kalendářní rok.

Zpráva o plnění Národního plánu Přílohy Zprávy o plnění Národního plánu Usnesení Vlády
Zpráva o plnění
Národního plánu – 2010
Zpráva o plnění Národního
plánu za rok 2010
Příloha č. 1 – Strategie
elektronizace
Usnesení vlády č. 326 ke zprávě
o NP za rok 2010
Zpráva o plnění
Národního plánu – 2009
Zpráva o plnění Národního
plánu za rok 2009
Usnesení vlády č. 309 ke Zprávě
o plnění NP za rok 2009
Přílohy
k usnesení vlády č. 309/2009
Zpráva o plnění
Národního plánu – 2008
Zpráva o plnění Národního
plánu za rok 2008
Přílohy Zprávy o plnění
NP za rok 2008
Usnesení vlády č. 574 ke Zprávě
o plnění NP za rok 2008
Zpráva o plnění
Národního plánu – 2007
Zpráva o plnění Národního
plánu za rok 2007
Přílohy ke zprávě o plnění
NP za rok 2007
Usnesení vlády č. 412 ke zprávě
o plnění NP za rok 2007
Zpráva o plnění
Národního plánu – 2006
Zpráva o plnění Národního
plánu za rok 2006
Přílohy Zprávy o plnění
NP za rok 2006
Usnesení vlády č. 357 ke zprávě
Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
ranking the best male enhancement cream free male erection pills male sensitivity enhancer cream snl the rock male enhancement gear isle male enhancement pills ways to treat premature ejaculation naturally uhime sex pills for men pill at walmart to help get erect fast x700 granite male enhancement reviews audio filters for enhancing male voice apexatropin maximum male enhancement formula reload male enhancement review does bitter gourd help sex drive top male enhancement product what is male enhancement pills does cabergoline helps erectile dysfunction after sex pills in ghana can you cure premature ejaculation naturally victor loria male enhancement cost male enhancement drink shots cbd gummies for arthritis and joint pain amazon cbd gummies price cbd pain relief cream beezbee how can i manage pain with cbd rush limbaugh cbd products cbd benefits topically cbd oil salve for nerve pain cbd oil gummies with melatonin vanderbilt cbd anxiety are cbd products legal in mn best cbd edibles for pain kim kardashian cbd products cbd gummies migraines natures boost cbd gummies for sex flavrx cbd gummies review desert valley hemp cbd products cbd oil benefits mental health ned sleep cbd cbd products benefits pure pet cbd products in usa