Zákon o veřejných zakázkách a jeho prováděcí právní předpisy

30 Čvc
Archiv národní legislativy k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách: Pozn…
30 Čvc
Pozn. dočasně ponecháno. Od 1. 10. 2016 vstoupil v účinnost nový zákon č. 134/20…
30 Čvc
Pozn. dočasně ponecháno. Od 1. 10. 2016 vstoupil v účinnost nový zákon č. 134/20…
30 Čvc
Nařízení vlády provádí transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33…
30 Čvc
Úplné znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších p…
Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.