21 Bře

Zpráva o fungování NEN

Ministerstvo pro místní rozvoj má, dle usnesení vlády č. 628/2014 k používání národního elektronického nástroje v rámci národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek, odstavec 2) bod 7) povinnost “předkládat vládě vždy do 30. dubna každého kalendářního roku zprávu o fungování NEN v období za předcházející kalendářní rok“.

Cílem zprávy o fungování NEN je zhodnocení samotného systému NEN, a to z jak pohledu statistik jeho využívání, tak identifikace silných a slabých stránek. Součástí je i návrh opatření k realizaci v dalším období.

Zprávy o fungování NEN

Zpráva o fungování NEN Usnesení vlády
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro
zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2021
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 14. července 2022 č. 601 ke Zprávě o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2021
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro
zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2020
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2020 Usnesení vlády ze dne 10. května 2021 č. 444 ke Zprávě o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2020
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro
zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2019
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro
zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2019
Usnesení vlády ze dne 11. května 2020 č. 527 ke Zprávě o
fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání
veřejných zakázek (NEN) za rok
2019
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro
zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2018
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2018
Usnesení vlády ze dne 10. června 2019 č. 412 ke Zprávě o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2018
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro
zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2017
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2017
Usnesení vlády ze dne 19. června 2018 č. 397 ke Zprávě
o fungování Národního elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2017
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro
zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2016
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2016
Usnesení vlády ze dne 11. září 2017 č. 631 ke Zprávě
o fungování Národního elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2016
Zpráva o fungování Národního elektronického nástrojepro
zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2015
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2015
Usnesení vlády ze dne 30. května 2016 č. 483 ke Zprávě
o fungování Národního elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2015
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro
zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2014
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2014
Usnesení vlády ze dne 13. července 2015 č. 568 ke Zprávě
o fungování Národního elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2014
Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
Online Cbd Hemp Products Benefits Of Cbd Oil For Animals Cbd Really Works For Anxiety Where To Order Cbd Gummies Cbd Oil Near Me For Joint Pain Green Roads Cbd Gummies For Pain Vest Cbd Oil To Help With Sleep How Long Do Gummies Cbd Stay In Your System Strong Cbd Gummies With Thc Cbd Hemp Extract For Anxiety Cbd Gummies That Taste Good Are There Cbd Gummies For Pain Cbd Gummies For Copd Patients Cbd Gummies Labels How Does Cbd Oil Lessen Pain Where Do They Sell Cbd Gummies Top Cbd Brands For Pain Can Cbd Gummies Make You Feel Dizzy Kenai Farms Cbd Gummies Review Botanical Farms Cbd Gummies 300mg