21 Bře

Zpráva o fungování NEN

Ministerstvo pro místní rozvoj má, dle usnesení vlády č. 628/2014 k používání národního elektronického nástroje v rámci národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek, odstavec 2) bod 7) povinnost “předkládat vládě vždy do 30. dubna každého kalendářního roku zprávu o fungování NEN v období za předcházející kalendářní rok“.

Cílem zprávy o fungování NEN je zhodnocení samotného systému NEN, a to z jak pohledu statistik jeho využívání, tak identifikace silných a slabých stránek. Součástí je i návrh opatření k realizaci v dalším období.

Zprávy o fungování NEN

Zpráva o fungování NEN Usnesení vlády
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro
zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2021
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2021 Usnesení vlády České republiky ze dne 14. července 2022 č. 601 ke Zprávě o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2021
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro
zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2020
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2020 Usnesení vlády ze dne 10. května 2021 č. 444 ke Zprávě o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2020
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro
zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2019
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro
zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2019
Usnesení vlády ze dne 11. května 2020 č. 527 ke Zprávě o
fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání
veřejných zakázek (NEN) za rok
2019
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro
zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2018
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2018
Usnesení vlády ze dne 10. června 2019 č. 412 ke Zprávě o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2018
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro
zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2017
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2017
Usnesení vlády ze dne 19. června 2018 č. 397 ke Zprávě
o fungování Národního elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2017
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro
zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2016
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2016
Usnesení vlády ze dne 11. září 2017 č. 631 ke Zprávě
o fungování Národního elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2016
Zpráva o fungování Národního elektronického nástrojepro
zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2015
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2015
Usnesení vlády ze dne 30. května 2016 č. 483 ke Zprávě
o fungování Národního elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2015
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro
zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2014
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2014
Usnesení vlády ze dne 13. července 2015 č. 568 ke Zprávě
o fungování Národního elektronického nástroje
pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2014
Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.