20 Kvě

Vláda vzala na vědomí Zprávu o plnění Strategie elektronizace VZ za rok 2018

Vláda České republiky na svém jednání dne 6. května 2019 vzala na vědomí materiál Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 za rok 2018. V bodě III. 2b) usnesení vlády České republiky ze dne 18. ledna 2016 č. 25 o Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, k vyhodnocení efektivity fungování a k dalšímu postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a k povinnému používání Národního elektronického nástroje (NEN) vláda uložila ministryni pro místní rozvoj předkládat vládě vždy do 30. dubna každého kalendářního roku zprávu o plnění Strategie elektronizace za předchozí kalendářní rok.

Zpráva o plnění Strategie elektronizace za rok 2018 obsahuje shrnutí významných událostí v roce 2018 souvisejících se Strategií elektronizace, zprávu o činnosti řídící skupiny Strategie elektronizace, podrobný popis plnění jednotlivých opatření a shrnutí třetího roku realizace opatření Strategie elektronizace. Materiál nemá dopad na podnikatelské prostředí.

Zprávu o plnění Strategie elektronizace VZ za rok 2018 včetně souvisejícího usnesení vlády naleznete zde.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.