Strategie elektronizace zadávání VZ 2016-2020

20 Kvě
Vláda České republiky na svém jednání dne 6. května 2019 vzala na vědomí materiá…
Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.