24 Říj

Národní legislativa

Vnitrostátní právní úprava musí obecně respektovat základní zásady vyplývající ze Smlouvy o založení Evropského společenství, zejména zásadu transparentnosti, nediskriminace, rovného zacházení a vzájemného uznávání.

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek podrobně rozpracovává postupy při zadávání jak nadlimitních, tak i podlimitních zakázek; rozšiřuje také výslovný výčet zásad, kterými se musí zadavatel řídit, o zásadu přiměřenosti a nově zahrnuje i úpravu koncesního řízení, která byla v minulé právní úpravě předmětem samostatného koncesního zákona.

 

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.