24 Říj

Národní legislativa

Vnitrostátní právní úprava musí obecně respektovat základní zásady vyplývající ze Smlouvy o založení Evropského společenství, zejména zásadu transparentnosti, nediskriminace, rovného zacházení a vzájemného uznávání.

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek podrobně rozpracovává postupy při zadávání jak nadlimitních, tak i podlimitních zakázek; rozšiřuje také výslovný výčet zásad, kterými se musí zadavatel řídit, o zásadu přiměřenosti a nově zahrnuje i úpravu koncesního řízení, která byla v minulé právní úpravě předmětem samostatného koncesního zákona.

 

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
Using Cbd For Toothache Nerve Pain Gummy Cbd For Sale Products With Thc And Cbd Cbd For Joint Pain Phoenix Where Can You Buy Cbd Gummies For Sleep Cbd Gummies Overnight Cbd Quit Smoking Gummies Shark Tank Benefits Of Topical Cbd Cream Top Cbd Gummies 2023 Oris Cbd Gummies Buy Hemp Oil Gummies Do Goli Gummies Have Cbd Bed Bath And Beyond Cbd Products Hemp Thrill Gummies Megan Kelly Cbd Gummies Cbd Oil Benefits For Blood Sugar Top Cbd Brands And Products Taxes On Cbd Products Nevada Cbd Blood Sugar Gummies Mental Benefits Of Cbd Oil Prescription Medications