27 Říj

Metodická stanoviska

Svaz podnikatelů ve stavebnictví zpracoval ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj doporučující materiál, který by měl zejména veřejným zadavatelům poskytnout detailnější informace o tom, jaké jsou možnosti zadavatele při zadávání veřejné zakázky a případné změny závazku ze smlouvy, reagující na změny cen stavebních materiálů a energií. Materiál byl uveřejněn na adrese:
https://www.sps.cz/userfiles/indexace-15-9-2022_16632514816237.pdf;

 

FAQ k sankcím proti Rusku

Evropská komise zodpověděla často kladené otázky k sankcím proti Rusku v oblasti veřejných zakázek, které vyplývají z čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

Dokument je dostupný na tomto odkazu Sanctions adopted following Russia’s military aggression against Ukraine | European Commission (europa.eu).
Frequently asked questions on public procurement sanctions against Russia

Sankce proti Rusku v oblasti veřejných zakázek
Sankce proti Rusku v oblasti veřejných zakázek

Informace ke změnám smluv s ohledem na situaci na Ukrajině
Informace ke změnám smluv s ohledem na situaci na Ukrajině

Metodický pokyn pro uplatnění inflační doložky ve smlouvách na služby ČKAIT
Metodický pokyn pro uplatnění inflační doložky ve smlouvách na služby ČKAIT

Informace k aktuální situaci odchodů ukrajinských pracovníků z realizace veřejných zakázek a dopadu na změny smluv
Informace k aktuální situaci odchodů ukrajinských pracovníků z realizace veřejných zakázek a dopadu na změny smluv

Metodické doporučení (doplnění) týkající se růstu cen ve veřejných zakázkách
Metodické doporučení(doplnění) týkající se růstu cen ve veřejných zakázkách

Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice nárůstu cen stavebních materiálů
Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice nárůstu cen stavebních materiálů

Metodické doporučení k aktuálnímu růstu cen materiálů, zboží, výrobků a komodit ve veřejných zakázkách
Metodické doporučení týkající se růstu cen ve veřejných zakázkách

Vedení stavebního deníku v elektronické formě u stavby, která je předmětem veřejné zakázky
Vedení stavebního deníku v elektronické formě u stavby, která je předmětem veřejné zakázky

Nové zásady sociálně odpovědného, environmentálně odpovědného a inovativního zadávání od 1.1.2021 – metodické stanovisko
Nové zásady sociálně odpovědného environmentálně odpovědného a inovativního zadávání od 1.1.2021 – metodické stanovisko

Stanovisko k vyhlášce č. 169/2016 Sb.
Stanovisko k vyhlášce č. 169/2016 Sb.

Stanovisko k zastupitelnosti uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele jejím dobrovolným uveřejněním v registru smluv
Stanovisko registr smluv

 

Logo MMR
© 2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.