15 Pro

Stanoviska expertní skupiny MMR k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Dopad sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek po 1.9.2022
Dopad sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek po 1.9.2022

Dopad sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek
Dopad sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek

Stanovisko expertní skupiny k nákupu potravin po 1.1.2022
Stanovisko expertní skupiny k nákupu potravin po 1.1.2022

Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice nárůstu cen stavebních materiálů
Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice nárůstu cen stavebních materiálů

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1.6.2021
Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1.6.2021

Stanovisko k právním otázkám spojeným se zavedením nových zásad zadávání veřejných zakázek – aktualizováno
Stanovisko k právním otázkám spojeným se zavedením nových zásad zadávání veřejných zakázek

Stanovisko expertní skupiny MMR k zákonu o zadávání veřejných zakázek k právním otázkám spojeným se zavedením nových zásad zadávání veřejných zakázek
Stanovisko expertní skupiny MMR k zákonu o zadávání veřejných zakázek k právním otázkám spojeným se zavedením nových zásad zadávání veřejných zakázek

Možnost využití výpisů z evidence rejstříků trestů členských států EU k prokazování základní způsobilosti
Možnost využití výpisů z evidence rejstříků trestů členských států EU k prokazování základní způsobilosti

Sdělování údajů z nabídek v elektronické podobě
Sdělování údajů z nabídek v elektronické podobě

Předkládání elektronických kopií a elektronických originálů dokladů v zadávacím řízení
Předkládání elektronických kopií a elektronických originálů dokladů v zadávacím řízení

Podepisování společných nabídek
Podepisování společných nabídek

Podepisování elektronických úkonů v zadávacím řízení
Podepisování elektronických úkonů v zadávacím řízení

Dopad povinností vyplývající z nařízení GDPR na zadávání veřejných zakázek
Dopad povinností vyplývajících z nařízení GDPR na zadávání veřejných zakázek

Stanovisko k aplikaci nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel ve vztahu k zavádění nového standardu měření spotřeby pohonných hmot (WLTP)
Stanovisko k aplikaci nařízení vlády č. 173/2016 Sb.

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2018
Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2018

Důsledky nedodržení povinné elektronické formy písemné komunikace při uzavírání smlouvy na veřejnou zakázku
Důsledky nedodržení povinné elektronické formy písemné komunikace při uzavírání smlouvy na veřejnou zakázku

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v případech, kdy smlouva na původní veřejnou zakázku byla uzavřena mimo zadávací řízení, včetně veřejných zakázek malého rozsahu
Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v případech, kdy smlouva na původní veřejnou zakázku byla uzavřena mimo zadávací řízení, včetně veřejných zakázek malého rozsahu

Zjednodušený režim
Zjednodušený režim

Aplikace § 222 v případě sektorových veřejných zakázek a veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti
Aplikace § 222 v případě sektorových veřejných zakázek a veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti

Zákaz hodnocení na základě nejnižší nabídkové ceny v případě veřejné zakázky na služby uvedené v oddílu 71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému podle § 114 odst. 3 písm. b)
Zákaz hodnocení na základě nejnižší nabídkové ceny v případě veřejné zakázky na služby uvedené v oddílu 71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému podle § 114 odst. 3 písm. b)

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Postup po vyloučení vybraného dodavatele v případě elektronické aukce
Postup po vyloučení vybraného dodavatele v případě elektronické aukce

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2017
Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2017

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele
Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Zohlednění DPH u nabídek dodavatelů z jiných členských států v případě zadávacích řízení, kdy zadavatel je neplátcem DPH
Zohlednění DPH u nabídek dodavatelů z jiných členských států v případě zadávacích řízení, kdy zadavatel je neplátcem DPH

Stanovisko k aplikaci nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel ve vztahu k plnému zavedení nové metodiky měření spotřeby pohonných hmot (WLTP) od 1. 1. 2021
Stanovisko k aplikaci nařízení vlády č. 173/2016 Sb.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.