15 Pro

Stanoviska expertní skupiny MMR k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Dopad sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek po 1.9.2022
Dopad sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek po 1.9.2022

Dopad sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek
Dopad sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek

Stanovisko expertní skupiny k nákupu potravin po 1.1.2022
Stanovisko expertní skupiny k nákupu potravin po 1.1.2022

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1.6.2021
Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1.6.2021

Stanovisko expertní skupiny MMR k zákonu o zadávání veřejných zakázek k právním otázkám spojeným se zavedením nových zásad zadávání veřejných zakázek – aktualizováno
Stanovisko expertní skupiny MMR k zákonu o zadávání veřejných zakázek k právním otázkám spojeným se zavedením nových zásad zadávání veřejných zakázek – aktualizováno

Stanovisko expertní skupiny MMR k zákonu o zadávání veřejných zakázek k právním otázkám spojeným se zavedením nových zásad zadávání veřejných zakázek
Stanovisko expertní skupiny MMR k zákonu o zadávání veřejných zakázek k právním otázkám spojeným se zavedením nových zásad zadávání veřejných zakázek

Možnost využití výpisů z evidence rejstříků trestů členských států EU k prokazování základní způsobilosti
Možnost využití výpisů z evidence rejstříků trestů členských států EU k prokazování základní způsobilosti

Předkládání elektronických kopií a elektronických originálů dokladů v zadávacím řízení
Předkládání elektronických kopií a elektronických originálů dokladů v zadávacím řízení
V důsledku novely č. 166/2023 Sb. (účinné od 16. 7. 2023) proběhlo několik změn v právní úpravě této problematiky

Podepisování společných nabídek
Podepisování společných nabídek

Podepisování elektronických úkonů v zadávacím řízení
Podepisování elektronických úkonů v zadávacím řízení

Dopad povinností vyplývající z nařízení GDPR na zadávání veřejných zakázek
Dopad povinností vyplývajících z nařízení GDPR na zadávání veřejných zakázek

Důsledky nedodržení povinné elektronické formy písemné komunikace při uzavírání smlouvy na veřejnou zakázku
Důsledky nedodržení povinné elektronické formy písemné komunikace při uzavírání smlouvy na veřejnou zakázku
Od účinnosti novely č. 166/2023 Sb. (účinné od 16. 7. 2023) není elektronická forma uzavírání smluv vyžadována

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v případech, kdy smlouva na původní veřejnou zakázku byla uzavřena mimo zadávací řízení, včetně veřejných zakázek malého rozsahu
Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v případech, kdy smlouva na původní veřejnou zakázku byla uzavřena mimo zadávací řízení, včetně veřejných zakázek malého rozsahu

Zákaz hodnocení na základě nejnižší nabídkové ceny v případě veřejné zakázky na služby uvedené v oddílu 71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému podle § 114 odst. 3 písm. b)
Zákaz hodnocení na základě nejnižší nabídkové ceny v případě veřejné zakázky na služby uvedené v oddílu 71 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému podle § 114 odst. 3 písm. b)

Postup po vyloučení vybraného dodavatele v případě elektronické aukce
Postup po vyloučení vybraného dodavatele v případě elektronické aukce

Zohlednění DPH u nabídek dodavatelů z jiných členských států v případě zadávacích řízení, kdy zadavatel je neplátcem DPH
Zohlednění DPH u nabídek dodavatelů z jiných členských států v případě zadávacích řízení, kdy zadavatel je neplátcem DPH

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
unprotected sex on sugar pills honey bae male enhancement supplement juz male enhancement pills best antidepressant drugs for erectile dysfunction erectafil cbd gummies ingredients blood pressure drugs that improve erectile dysfunction how many spring valley apple cider vinegar gummies a day fat burner pills good or bad tnt diet pills review how to lose weight for pregnancy diet pill before bed complex keto burn pills natures slim keto pill lifetime acv gummies reviews optimo maxx keto pills can you take wegovy pregnant difference in wegovy and mounjaro is diet soda bad for weight loss can you bring diet pills into egypt number one diet pill for men whats in keto pills wegovy precio en republica dominicana mango gummy edibles cbd plus rose and vanilla cannabis gummies best cbd gummies for kids blue cbd gummies review my experience with cbd gummies boi lyfe cbd gummies reviews on total cbd gummies best cbd topical for knee pain harmon cbd gummies use cbd fishing benefits cbd hc products buy cbd for anxiety uk serenity copd cbd gummies thc gummies available in minnesota kevin costner cbd gummies cbd bonding with bone pain benefits ice gel cbd using cbd for pain management stats